Akademia kompetencji kluczowych Drukuj

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu "Akademia Kompetencji Kluczowych". Na terenie miasta tylko trzy szkoły zakwalifikowały się do tego projektu. 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego i społecznego uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej.

Cele szczegółowe założone w projekcie to:

  • Podniesienie poziomu kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności komputerowych;
  • Wzrost umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie poprzez umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz naukę języka angielskiego;
  • Wdrożenie Beneficjentów Ostatecznych do kształcenia ustawicznego poprzez promowanie postawy człowieka uczącego się całe życie.Dodatkowe informacje o projekcie znajdziesz na stronie
 http://szkolenia.unizeto.pl/unizeto_szk/un,szk,programy_efs_akk_o_projekcie.xml