Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe w ZSGiH Drukuj

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej rozpoczynamy wdrażanie Grantu

„Korpus fachowców - współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno – hotelarskiej” w ramach projektu pn.: „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe”, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Jesteśmy jedną z pięciu szkół zawodowych, w których wdrażany będzie innowacyjny model kształcenia praktycznego.

Liderem projektu jest Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, natomiast Partnerami są Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy.

Do udziału w Grancie zrekrutowano 24 uczniów klasy II Technikum Nr 2: 12

w zawodzie technik hotelarstwa oraz 12 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

W ramach projektu zaplanowano wsparcie dla uczniów:

  • doradztwo zawodowe
  • praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwach – przeniesienie 50% zajęć praktycznych do przedsiębiorstw w ramach podstawy programowej kształcenia w zawodzie. Dla każdego z uczniów zapewniono: stypendia, ubezpieczenie od NNW, przeszkolenie BHP w miejscu pracy, profesjonalny ubiór, obuwie, osprzęt – zgodne z kierunkiem kształcenia
  • specjalistyczne szkolenia certyfikowane
  • indywidualny patronat nad każdym z uczniów - mentorzy Członkowie i Założyciele Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy.

W roku szkolnym 2018/2019 szkolenie praktyczne będzie realizowane:

  • w Hotelu Bristol Art & Medical SPA w Busku Zdroju - grupa hotelarska
  • w Hotelu Binkowski Resort w Kielcach – grupa gastronomiczna.

Założeniem Grantu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.