Uczniowie z „Marmolady” na XVI edycji Dni Języków Obcych w Kielcach Drukuj

Kielce 01

Na zaproszenie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli uczniowie z kl. IIID TG pod opieką nauczycielki języka angielskiego Marzeny Miękiny wzięli udział w XVI edycji Dni Języków Obcych.

Program wydarzenia, które odbyło się 16 listopada b.r., obejmował zajęcia o charakterze informacyjno-warsztatowym, osobno dla uczniów i dla nauczycieli. Młodzież uczestniczyła w zajęciach, z udziałem nauczycieli konsultantów, trenerów, native speakera Sanjeev Sooda oraz wolontariuszy: Klervi Le Dortz (Francja) i Davide Pomante (Włochy), poprowadzonych w języku angielskim. Natomiast kadra pedagogiczna uczestniczyła w spotkaniach z reprezentantami wydawnictw językowych informujących o zmianach w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych, z native speakerem prowadzącym dyskusję na temat motywacji w nauczaniu języków obcych oraz z koordynatorem regionalnym Europejskich Projektów dla młodzieży powyżej 16 roku życia i nauczycieli. Warsztaty, w opinii biorących w nich udział uczniów z naszej szkoły - Katarzyny Dąbek, Katarzyny Baran, Bartosza Niewiadomskiego, były okazją do sprawdzenia znajomości i ćwiczenia umiejętności języka angielskiego . Okazały się również dawką wiedzy i motywacji do podejmowania aktywności wolontariackiej w innych europejskich krajach.