Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020 Drukuj

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLAS PIERWSZYCH PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

ZOSTANIE PODANY W NAJBLIŻSZYM CZASIE.


 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/20

DO KLAS I PO GIMNAZJUM

 

 TECHNIKUM HOTELARSKIE

 

Przedmioty ogólnokształcące

 

Język polski

A. Kalbarczyk,

D. Chemperek,

Nowe zrozumieć tekst zrozumieć człowieka. Kl.1. Cz. 1.1 i 1.2

WSiP

Język angielski

D. Spencer, M. Cichmińska

Checkpoint A2+/B1

Macmillan

Język rosyjski

H. Dąbrowska, M. Zybert

Hobыe bcmpeчu cz 1.

WSiP

Język niemiecki

A. Życka, E. Kościelniak – Walewska, A. Chistian Korbe

Trends 1. + ćwiczenia

Nowa Era

Historia

S. Roszak , J. Kłaczkow

Poznać przeszłość. Wiek XX – zakres podstawowy

Nowa Era

Wiedza o kulturze

M. Bokiniec, B. Forysiewicz

Spotkania z kulturą.

Podręcznik do wiedzy o kulturze

Nowa Era

Wiedza

o społeczeństwie

M. Batorski

Ciekawi świata. Wiedza

o społeczeństwie- zakres podstawowy

Operon

Matematyka

W. Babiański, L. Chańko ,
D. Ponczek

Matematyka 1. Zakres podstawowy

Nowa Era

Fizyka

M. Braun, W. Śliwa

Odkryć fizykę – zakres podstawowy

Nowa Era

Chemia

R. Hassa , A. Mrzigod ,

J. Mrzigod

To jest chemia – zakres podstawowy.

Nowa Era

Biologia

E. Bonar, S. Czachowski

Biologia na czasie I. Zakres podst..

Nowa Era

Geografia

R. Uliszak, K. Wiederman

Oblicza geografii – zakres podstawowy

Nowa Era

Podstawy

przedsiębiorczości

Z. Makieła, T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

Informatyka

A. Gawełek

Informatyka. Zakres podstawowy. Odkrywamy na nowo 

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do szkoły ponadgimnazjalnej

Nowa Era

Przedmioty zawodowe

Organizacja pracy
w hotelarstwie

W. Dragoń,

B. Gromecka- Wrzosek

Podstawy hotelarstwa

i usługi dodatkowe

WSiP

Techniki pracy

w hotelarstwie

A. Lewandowska

Techniki pracy w hotelarstwie

WSiP

Działalność recepcji

B. Cymańska –Grabowska, D. Witrykies, J. Pietras, G. Walak

Działalność recepcji t III

WSiP

 

 

 

Na początku września będzie możliwość nabycia używanych podręczników na kiermaszu zorganizowanym przez bibliotekę szkolną.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/20

DO KLAS I PO GIMNAZJUM

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

podstawy wojskowości , podstawy ratownictwa medycznego

Język polski

A. Kalbarczyk, D. Chemperek,

Nowe zrozumieć tekst zrozumieć człowieka. Kl. 1. Cz. 1.1 i 1.2

WSiP

Język angielski

D. Spencer, M. Cichmińska

Checkpoint A2+/B1

Macmillan

Język rosyjski

H. Dąbrowska, M. Zybert

Hobыe bcmpeчu cz 1.

WSiP

Język niemiecki

A. Życka, E. Kościelniak – Walewska, A. Chistian Korbe

Trends 1. + ćwiczenia

Nowa Era

Historia

S. Roszak, J. Kłaczkow  

Poznać przeszłość. Wiek XX – zakres podstawowy

Nowa Er

Wiedza o kulturze

M. Bokiniec i inni

Spotkania z kulturą

Nowa Era

Wiedza

o społeczeństwie

M. Batorski

Ciekawi świata. – Zakres podstawowy

Operon

Matematyka

W. Babiański, L. Chańko ,

D. M. Ponczek

Matematyka- zakres podstawowy – podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

Nowa Era

Fizyka

M. Braun , W. Śliwa

Odkryć fizykę – podręcznik dla szkól ponadgimnazjalnych- zakres podstawowy

Nowa Era

Chemia

R.Hassa , A. Mrzigod ,

J. Mrzigod

To jest chemia- zakres podstawowy

Nowa Era

Biologia

E. Bonar , S. Czachorowski

Biologia na czasie I. Zakres podstawowy

Nowa Era

Geografia

R. Uliszak, K. Wedermann

Oblicza geografii – zakres podstawowy

Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieła , T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do szkoły ponadgimnazjalnej

Nowa Era

Informatyka

A. Gawełek

Informatyka. Zakres podstawowy. Odkrywamy na nowo 

Operon

 

Na początku września będzie możliwość nabycia używanych podręczników na kiermaszu zorganizowanym przez bibliotekę szkolną.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/19

DO KLAS I PO GIMNAZJUM

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

Przedmioty ogólnokształcące

Język polski

A. Kalbarczyk,

D. Chemperek

Nowe zrozumieć tekst zrozumieć człowieka. Kl. 1. Cz. 1.1 i 1.2

WSiP

Język angielski

D. Spencer, M. Cichmińska

Checkpoint A2+/B1

Macmillan

Język rosyjski

M . Zybert

Hobыe bcmpeчu   cz.1

WSiP

Język niemiecki

A. Życka, E. Kościelniak – Walewska, A. Chistian Korbe

Trends 1. + ćwiczenia

Nowa Era

Historia

Roszak S. Kłaczkow J.

Poznać przeszłość. Wiek XX – historia , zakres podstawowy

Nowa Era

Wiedza o kulturze

M. Bokiniec, B. Forysewicz

Spotkania z kulturą – podręcznik do wiedzy
o kulturze

Nowa Era

Wiedza

o społeczeństwie

M. Batorski

Ciekawi świata.- wiedza
o społeczeństwie. Zakres podstawowy.

Operon

Matematyka

W. Babiański, L. Chańko ,

,M. Ponczek

Matematyka 1 – zakres podstawowy

Nowa Era

Fizyka

M. Braun., W. Śliwa

Odkryć fizykę – zakres podstawowy

Nowa Era

Chemia

R. Hassa, A. Mrzigod ,

J. Mrzigod

To jest chemia – zakres podstawowy

Nowa Era

Biologia

E. Bonar , S. Czachorowski

Biologia na czasie I. Zakres podstawowy

Nowa Era

Geografia

R. Uliszak, K. Wiedermann

Oblicza geografii – zakres podstawowy

Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieła , T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

Informatyka

A. Gawełek

Informatyka. Zakres podstawowy. Odkrywamy na nowo 

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do szkoły ponadgimnazjalnej

Nowa Era

Przedmioty zawodowe

Technologia gastronomiczna
z towaroznawstwem

A. Kmiołek

Sporządzanie napojów
i potraw. Towaroznawstwo przechowywanie żywności. Kwalifikacja T6.1

WSiP

Wyposażenie i zasady BHP w gastronomii

Podręcznik zostanie podany   na początku roku szkolnego

   

Procesy technologiczne w gastronomii

A. Kmiołek

Sporządzanie napojów i potraw. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności

( ten sam co do technologii)

WSiP

 

Na początku września będzie możliwość nabycia używanych podręczników na kiermaszu zorganizowanym przez bibliotekę szkolną.

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/20

DO KLAS I PO GIMNAZJUM

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (kucharz, cukiernik)

Przedmioty ogólnokształcące

Język polski

M. Steblecka-Jankowska, R.Janicka-Szyszko,

U. Jagiełło

Język polski.cz. 1 Odkrywamy na nowo

Operon

Język angielski

D. Spencer, M. Cichmińska

Checkpoint A2+/B1

Macmillan

Historia

Stanisław Zając

Teraz historia - zakres podstawowy

SOP Oświatowiec

Matematyka

K. Wej, W. Babiański

To się liczy

Nowa Era

Fizyka

W. Kwitowski

Odkryć fizykę – zakres podstawowy

Nowa Era

Geografia

B. Grabowska, W. Kowalik, Wnuk.

Geografia. Ziemia i ludzie

SOP -Oświatowiec

Chemia

R.Hassa , A. Mrzigod , J. Mrzigod

To jest chemia- podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych- zakres podstawowy

Nowa Era

Biologia

M. Guzik, S. Jastrzębska

Biologia na czasie

Nowa Era

Informatyka

A. Gawełek

Informatyka. Zakres podstawowy. Odkrywamy na nowo 

Operon

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do szkoły ponadgimnazjalnej

Nowa Era

 

Na początku września będzie możliwość nabycia używanych podręczników

na kiermaszu zorganizowanym przez bibliotekę szkolną.