Korpus Fachowców Drukuj

korpus fachowcow 01

25 uczniów z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu już drugi rok uczestniczy w szkoleniu praktycznym w ramach Grantu „Korpus fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno hotelarskiej.”

Szkoła jest jedną z pięciu szkół zawodowych, w których wdrażany jest innowacyjny model kształcenia zawodowego w ramach projektu pn.: „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe”, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

korpus fachowcow 02

Założeniem Grantu „Korpus fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno – hotelarskiej” jest realizacja w wyselekcjonowanych przedsiębiorstwach 50 %  godzin  przeznaczonych na kształcenie zawodowe praktyczne ( tj 368h). Projekt ma za zadanie podnieść jakość kształcenia poprzez dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.  

Do udziału w Grancie zrekrutowano 13 uczniów ZSGiH z klasy II   w zawodzie technik hotelarstwa oraz 12 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie odbywają szkolenie praktyczne w Hotelach: Bristol Art & Medical SPA w Busku Zdroju – grupa hotelarska oraz Binkowski Resort w Kielcach – grupa gastronomiczna, gdzie wyjeżdżają raz w miesiącu na weekendowe zajęcia.

Podczas szkolenia praktycznego Busku Zdroju uczniowie technikum hotelarskiego pracują rotacyjnie we wszystkich strefach hotelu tj.: recepcji hotelowej, recepcji SPA, służby pięter i gastronomii hotelowej. Prowadzą dokumentację recepcji, obsługują systemy rezerwacyjne, przygotowują jednostki mieszkalne do sprzedaży, nakrywają stoły do posiłków, obsługują gości, biorą udział w przygotowaniu usług dodatkowych i organizacji imprez okolicznościowych w hotelu. Natomiast młodzież technikum gastronomicznego doskonali w Kielcach swoje umiejętności w zakresie produkcji potraw. Uczniowie biorą udział w ocenie jakości żywności, poznają asortyment potraw, przygotowują potrawy i napoje oraz biorą udział w planowaniu i realizacji usług gastronomicznych oraz poznają nowe technologie sporządzania potraw i ekspedycji.

Poprzez udział w tym projekcie uczniowie mają możliwość łączenia teorii z praktyką. Po ukończeniu szkoły młodzież biorąca udział w „Korpusie Fachowców” będzie bardziej atrakcyjna na rynku pracy.

Każdy uczeń biorący udział w „Korpusie Fachowców” otrzymuje stypendium oraz profesjonalny spersonalizowany strój i sprzęt - zgodnie z kierunkiem kształcenia. Młodzież bierze aktywny udział w Targach branżowych w Kielcach, przygotowując własne stoiska, a także w kursach specjalistycznych.

Branża gastronomiczno-hotelarska jest jednym z najlepiej prosperujących sektorów, co sprawia, że jest to idealne środowisko do zdobywania przez młodzież profesjonalnego doświadczenia. Takie praktyki w hotelach to bezpośredni kontakt z wybranym przez siebie zawodem oraz kontakt z ludźmi, którzy już w tym zawodzie pracują i mogą przekazać innym swoje jakże ważne doświadczenie.

::Galeria::