Lekcja krajoznawcza o Niemczech Drukuj
W dniu 10.02.2020 r uczniowie klasy III TG wzięli udział w lekcji realioznawczej nt. Niemiec. Głównym celem zajęć było dostarczanie informacji o kraju naszego zachodniego sąsiada i jego mieszkańcach.
Uczniowie pracowali w grupach oraz w parach. Układali puzzle, domino, wykonywali zadania zakodowane za pomocą kodów QR. Podczas lekcji wykorzystano rozmaite pomoce dydaktyczne będące materiałami autentycznymi, np.: mapy, plany miasta, zdjęcia.
Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę nt. Niemiec, rozwijali słownictwo, trenowali sprawność czytania i pisania, mieli także możliwość ćwiczenia sprawności mówienia.
Różnorodne formy pracy na lekcji, w których uczniowie wykonywali powierzone im zadania pozwoliły na współpracę ze sobą oraz wymianę doświadczeń.