Zakończenie nauki dla uczniów klas maturalnych Drukuj

laurka

24 kwietnia naukę w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej ukończyła młodzież klas:

 • III Liceum Ogólnokształcącego,
 • IV Technikum w zawodzie technik hotelarstwa,
 • IV Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Dla uczniów wyróżniający się  w nauce i sporcie uczniowie przygotowano nagrody i pamiątkowe dyplomy. Podziękowania należą się również tym, którzy w ciągu czterech lat nauki działali aktywnie na rzecz szkoły w samorządzie, szkolnym wolontariacie lub brali udział w innych przedsięwzięciach.

Nagrodzeni to:

z klasy IV A TH

 • Ewa Rosołowska - (stypendium Prezesa Rady Ministrów) nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską i zaangażowanie w życie szkoły, bursy i klasy
 • Karolina Paprocka - nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską i wieloletnią pracę w Samorządzie klasowym
 • Monika Bociek - nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską i zaangażowanie w życie klasy
 • Vira Zykova - nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce  i zaangażowanie w życie szkoły

z klasy IV D TŻ

 • Bartosz Niewiadomski - nagroda za dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską, aktywną pracę na rzecz szkoły, udział w konkursach
 • Ewelina Smolińska - nagroda za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i pracę na rzecz szkoły
 • Wiktorii Bernaś - nagroda za dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską i pracę na rzecz szkoły
 • Katarzyna Baran - nagroda za dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską, aktywną pracę na rzecz szkoły i środowiska oraz aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim
 • Katarzyna Dąbek - nagroda za dobre wyniki, pracę w wolontariacie na rzecz szkoły i środowiska
 • Aleksandra Rybusińska - nagroda za zawzorową postawę uczniowską, aktywną pracę na rzecz szkoły i środowiska oraz aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim
 • Monika Rutkowska - nagroda za dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską, pracę na rzecz szkoły oraz udział w zawodach PCK
 • Magdalena Pękalska - nagroda za dobre wyniki, wzorową postawę uczniowską, pracę na rzecz szkoły i środowiska

z klasy 3 LO

 • Patryk Piasecki - nagroda za 100% frekwencję, wzorowe zachowanie i pracę na rzecz szkoły
 • Karina Żelazowska - nagroda za dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską, aktywną pracę na rzecz szkoły
 • Wiktoria Chamera - nagroda za dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską, aktywną pracę na rzecz szkoły
 • Katarzyna Szeliga - nagroda za dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską, aktywną pracę na rzecz szkoły

Autoprezentacje klas maturalnych:

Klasa 3LO

Klasa 4ADrugi film 4A

Klasa 4D

Pożegnanie maturzystów

Wszystkim absolwentom gratulujemy ukończenia szkoły i życzymy powodzenia na maturze oraz sukcesów na dalszym etapie życia !