Projekt e-Twinning Drukuj

e-Twinning 01

Projekt e-Twinning pt. „Good communication improves your well-being” zbliża się ku końcowi.

Rozpoczęty w lutym 2019 zaangażował nauczycieli i uczniów ze szkół zawodowych w Polsce i Hiszpanii. Grupę opiekunów projektu reprezentowali - Grażyna Kozera i Aleksandra Wieczorek z Raciborza, Alicia Sanchez Ortiz, Carmen Maria Suarez Algar, Maria Mercedes Martinez Garriga z Walencji oraz Jose Antonio Atencia z Malagi. Zespół projektowy Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich stanowili Marzena Miękina wraz z grupą uczniów z klasy IV i grupą z klasy III Technikum Gastronomicznego. Projekt ten otworzył nam wszystkim drogę do międzyszkolnego i międzynarodowego kontaktu na platformie internetowej TwinSpace, która stanowi świetne narzędzie do rozwijania umiejętności informacyjnych, społecznych oraz językowych. Daje możliwość czerpania wiedzy oraz dzielenia się informacjami, opiniami czy wiadomościami z innymi uczestnikami.

Założenia naszego projektu obejmowały zebranie i wymianę informacji dotyczących właściwego wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych, dyskusję na temat ich wpływu na zdrowie i styl życia. Ponadto mieliśmy możliwość zgłębiać problematykę komunikacji szeroko rozumianej, np. szkoła z Malagi podzieliła się z nami zakresem swoich studiów, które polegają na rozpoznawaniu i radzeniu sobie z problemami mowy i słuchu, a także autyzmu.

Nasza współpraca rozwijała się według następującego programu:

 • przedstawienie się uczniów i nauczycieli w formie kolaży,
 • przeprowadzenie ankiety online wśród uczestników projektu na temat zainteresowań, czasu wolnego, doświadczeń w korzystaniu z programów społecznościowych w Internecie, roli rodziców w uświadamianiu dzieci o zagrożeniach w sieci itp.,
 • omówienie filmu o zasadach zachowania się online,
 • zapoznanie się z przykładem regulaminu szkolnego na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • poznanie przykładów zabaw integracyjnych,
 • poznanie danych statystycznych dotyczących korzystania ze smartfonów na świecie i podzielenie się opiniami na ten temat,
 • odnalezienie przykładów ostrzegania przed nadmiernym korzystaniem ze smartfonów w utworach muzycznych,
 • rozwiązanie interaktywnego testu na temat odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjnych, będącego przewodnikiem o bezpieczeństwie w Internecie. A następnie zebranie statystyk odpowiedzi, które dają wyobrażenie wiedzy uczniów w tym zakresie,
 • prowadzenie dyskusji dotyczących zamieszczonych na platformie zdjęć, komentujących rzeczywistość w epoce smartfonów,
 • przeprowadzenie konkursu na zdjęcia lub rysunki obrazujące to jak smartfony angażują nas negatywnie,
 • przygotowanie prezentacji o tematyce technologii i komunikacji cyfrowej,
 • obchodziliśmy Światowe Dni bez Telefonu Komórkowego oraz Dni Bezpiecznego Internetu, dzieląc się informacjami na platformie, przeprowadzając lekcje oraz przygotowując plakaty tematyczne,
 • omawialiśmy na czym polega problem uzależnienia od smartfonu i jak go zwalczać,
 • utworzyliśmy słownik terminów dotyczących technologii komunikacyjno- informacyjnej,
 • zebraliśmy pomysły dotyczące określenia cech dobrej komunikacji oraz zalet i wad korzystania ze smartfonów i utworzyliśmy kolorowe ikonografiki,
 • podzieliliśmy się materiałem wideo o życiu w czasie pandemii koronawirusa,
 • przeprowadziliśmy ankiety podsumowujące projekt zarówno wśród uczniów jak i opiekunów,
 • podzieliśmy się informacjami o przebiegu projektu z uczniami i nauczycielami naszych szkół,
 • wyciągnęliśmy wnioski,
 • zamknęliśmy dane w formie publikacji elektronicznej.

e-Twinning 02

e-Twinning 03

e-Twinning 04

e-Twinning 05

e-Twinning 06

e-Twinning 07

e-Twinning 08

e-Twinning 09