Ogólnopolski Konkurs Gumowy Surowiec Drukuj

 Uczniowie naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskim programie aktywnej edukacji ekologicznej ,,Gumowy Surowiec’’.


Celem  programu jest:


- Popularyzacja odpowiedzialnego postępowania ze zużytymi oponami  w myśl   zasad  zrównoważonego rozwoju.
- Promocja pożytków płynących z właściwego sposobu utylizacji zużytych opon.

Uczestnictwo w programie polega na realizacji następujących zadań:

  1. Dziesięciu Wspaniałych – stworzenie zespołu konkursowego, który reprezentuje      szkołę. W skład naszego zespołu wchodzą: Dominika Dudek – kapitan zespołu oraz członkowie zespołu: Justyna Lasota, Paweł Kaptur, Rafał Baran, Katarzyna Maj, Izabela Dudek oraz Jakub Guz.Zespół pracuje pod opieką nauczyciela – pani Anny Grocholi.  
  2. Wywiad z Wampirem – zadanie polega na zapoznaniu się z systemem zbiórki  i utylizacji opon w gminie poprzez wgląd w Plan Gospodarki Odpadami, zlokalizowaniu punktów zbiórki zużytych opon oraz przeprowadzeniu ankiety  w szkole. Celem ankiety jest uzyskanie informacji n. t. ilości zużytych opon zalegających w gospodarstwach domowych, sposobów ich zagospodarowania oraz stanu świadomości społeczności lokalnej o prawidłowej gospodarce zużytymi oponami
  3. Mission Possible – przygotowanie i przeprowadzenie krótkiej akcji informacyjno – promocyjnej na terenie szkoły. Uczniowie klas: I A TH, II A TH i II B TH przygotowali plakaty i ulotki informujące o prawidłowym zagospodarowaniu zużytych opon, które zostały przedstawione całej społeczności szkolnej. Członkowie zespołu konkursowego przygotowali krótką audycję w szkolnym radiowęźle pt. ,,Zużyta opona – cenny surowiec’’. 
  4. Superprodukcja – zadanie polega na stworzeniu scenariusza filmu na temat prawidłowej gospodarki zużytymi oponami. Autorem scenariusza naszego filmu jest kapitan  zespołu konkursowego – Dominka Dudek, kamerzystami: Paweł Kaptur i Rafał Baran. 
  5. Happy End – wypełnienie i przesłanie raportu konkursowego na serwer  Gumowego Surowca. To zadanie należy wykonac do 30 listopada 2009 r. Potem pozostaje tylko oczekiwanie na wyniki konkursu.  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie konkursowej www.gumowysurowiec.pl w  grudniu 2009 roku.