Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej Drukuj

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

„W edukacji najpierw serce

 ma być kształtowane,

dalej potrzebne i pożyteczne nauki pobierane

dopiero na końcu przyjemne i zabawne

wiadomości powinny być szukane ”

Stanisław Staszic

dzien KEN 01

Takie motto towarzyszyło powiatowej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w murach naszej szkoły. Ten ważny dla nauczycieli i pracowników oświaty dzień w roku stał się okazją do szczególnego zaakcentowania misji zawodowej tych, którzy każdego dnia kształtują młode umysły, dając młodzieży najtrwalszy podarunek – wykształcenie i wychowanie.

Powiatowy DEN zaszczycili swoja obecnością: Wicewojewoda Świętokrzyski p. Andrzej Bętkowski, Świętokrzyski Kurator Oświaty p. Kazimierz Mądzik, Poseł na Sejm RP p. Kazimierz Kotowski, Wicestarosta Sandomierski p. Wojciech Dzieciuch, Przewodniczący Rady Powiatu p. Tomasz Huk, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego p. Janusz Suszyna, Naczelnik Wydziału Zamiejscowego Kuratorium w Sandomierzu p. Małgorzata Lipa.

Medal Komisji Edukacji Narodowej z rąk Kuratora Oświaty otrzymała p. Bogusława Chruściel, wicedyrektor ZSGiH, a nagrodę Kuratora Oświaty nauczycielka ZSGiH p. Urszula Chabel.

Dwudziestu nauczycieli ze szkoły powiatu sandomierskiego otrzymało nagrody Starosty Sandomierskiego, a wśród nich nauczyciele naszej szkoły: dyrektor p. Dariusz Łuczak, nauczyciele: p. Danuta Szczygielska, p. Paweł Szymański.

Dyrektor Dariusz Łuczak nagrodził również nauczycieli: pp. Bogusławę Chruściel, Ewę Jedlińską, Alicję Szatan, Edytę Młodochowską, Piotra Pawełka, Katarzynę Krakowiak, Elżbietę Sieciarską -Turbiarz, Danutę Zajder, Agatę Łuczak, Katarzynę Sowę, .

dzien KEN 02

Wyjątkowy charakter uroczystości podkreśliły życzenia dla nauczycieli oraz nastrojowy program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Zdjęcia