2016 - ROK CICHOCIEMNYCH Drukuj

cichociemni 03

2016 ROK CICHOCIEMNYCH - Poświęcili  wszystko dla idei „Wywalcz Polsce wolność lub zgiń!”

Uczniowie klasy II Liceum Ogólnokształcego podstawy wojskowości  Agata Bielecka, Maciej Baran, Kacper Bartoszek, Michał Niezgoda z Zespołu szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu  wzięli  udział w projekcie „Wywalcz Jej wolność lub zgiń”- historie Cichociemnych  organizowanym przez Fundację BO WARTO. Opiekunem projektu była Alicja Szatan.

Celem projektu było upamiętnienie 75. rocznicy pierwszego zrzutu Cichociemnych i oddanie czci tym niezwkłym bohaterskim żołnierzom II wojny światowej. Upowszechnienie wiedzy o powstaniu i  działalności Cichociemnych jak najszerszemu gronu odbiorców.

 Efektem pracy uczniów jest strona internetowa  poświęcona wybranemu Cichociemnemu w tym wypadku Stanisławowi Sołtysowi  ps. „Wójt” i „Sowa”, . Uczniowie realizując projekt zdobywali nową wiedzę historyczną poprzez docieranie do źródeł wiedzy pozapodręcznikowej o Cichociemnych. Wykorzystali stanislawsoltys-cichociemny.c0.pl w tym celu  publikacje książkowe, artykuły w czasopismach, źródła o charakterze opisowym, aktowym, ikonograficznym, relacje  rodziny, znajomych.

Dlaczego Stanisław Sołtys?

Na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu, w kwaterze partyzantów, na wprost  ołtarza polowego, pochowany jest Stanisław Sołtys. Stanisław Sołtys urodził się w Warszawie 1 grudnia 1921 roku.  Rodzice  Stanisława to  Miłosz Sołtys, nauczyciel gimnazjalny, miał Śląskie korzenie, był uczestnikiem III Powstania Śląskiego, bliskim współpracownikiem Wojciecha Korfantego. Matka Jadwiga z Malczewskich (1901-1995), była  córką Wincentego i Marii z Targowskich, była rodzinnie związana z Ziemią Sandomierską. Jej dziadkiem był Józef Henryk Targowski (1849-1901) dzierżawca Gór Wysokich. Dwaj znani w Sandomierskim akowcy: Jerzy Targowski (1923-2003), autor „Ankiety ostatniego szwoleżera” i Wojciech Targowski, aktualnie członek Rady Naczelnej Światowej Związku Żołnierzy AK, byli jej braćmi wujecznymi.

Więcej informacji o młodym  bohaterze, który w momencie wybuchu wojny nie miał jeszcze 18 lat, zrzuconym do Polski Cichociemnym mającym 21 lat a w momencie śmierci 23 lata znajdziecie na stronie internetowej

www.stanislawsoltys-cichociemny.c0.pl

 Uczniowie - twórcy strony zwracają się z prośbą:

  • Odwiedzajcie naszą stronę.
  • Piszcie do nas przez księgę gości. 
  • Dziękujemy.

Zdjęcia