Uczniowie z ZSGiH na Kongresie Bezpieczeństwa Żywności Drukuj

kongres bezp zywnosci 08

W dniu 11 października uczniowie klas kształcących w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu wraz nauczycielami uczestniczyli w IV Kongresie Bezpieczeństwa Żywności w Warszawie.

Kongres odbył się pod hasłem „Jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań źródłem sukcesu w biznesie.” Organizatorem Kongresu Bezpieczeństwa Żywności jest corocznie p. Marek Marzec, szef biura IFS na Środkowo-Wschodnią Europę, instytucji zajmującej się standaryzowaniem produktów. Ważnym pokreśleniem jest fakt iż p. M. Marzec to absolwent sandomierskiej „Marmolady”. Jako uczestnik zjazdu z okazji Jubileuszu 70-lecia zaprosił delegację uczniów i nauczycieli „swojej” sandomierskiej szkoły do udziału w Kongresie.

Kongres Bezpieczeństwa Żywności odbywał się w Centrum Konferencyjnym Polin w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie i zgromadził rekordową liczbę uczestników. Rejestracji dokonało ponad 750 osób.

Eksperci biorący udział w Kongresie Bezpieczeństwa Żywności uczestniczyli w trzech sesjach. Podczas pierwszej przedstawiono najnowsze regulacje prawne i aktualny stan reorganizacji urzędowej kontroli żywności w Polsce, program Wspierania Rozwoju Eksportu i etyczne spojrzenie na wytwarzaną żywność. W dwóch kolejnych równolegle odbywających się sesjach zaprezentowano, w pierwszej - innowacje w produkcji, logistyce i łańcuchu dostaw, oraz jakość i bezpieczeństwo w produkcji pierwotnej. Sesjom towarzyszyły zarówno wykłady jak i panele dyskusyjne.

Zwracano szczególną uwagę na jakość, bezpieczeństwo i zachowanie świeżości produkowanej żywności, zwłaszcza w eksporcie na dalekie rynki; na wykrywalność zafałszowań żywności; szans i zagrożeń związanych z umową CETA. Zaprezentowano innowacyjne rozwiązania w produkcji świeżych owoców i warzyw czy dobór opakowańw zależności od produktów i warunków transportu.

W ramach wydarzeń towarzyszących Kongresowi w Foyer Centrum Konferencyjnego odbyła się wystawa innowacyjnych technologii, produktów, opakowań i rozwiązań logistycznych. Celem wystawy było zapoznanie uczestników Kongresu z osiągnięciami poszczególnych wystawców. Uczelnie sprawowały patronat honorowy nad wydarzeniem.

Atrakcję wieńczącą dzień wykładów i paneli dyskusyjnych stanowił występ Andrzeja Rosiewicza, który w specjalnie skomponowanej na tę okazję piosence w żartobliwy sposób odniósł się do spraw zdrowego żywienia i jakości żywności.

Udział w Kongresie to bardzo cenne doświadczenie, które pozwoliło młodzieży poszerzyć swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz zwrócić uwagę na rolę systemów certyfikujących. Należy podkreślić fakt iż dla uczniów było to niecodzienne wydarzenie, które poszerzają horyzonty wiedzy zawodowej może zaowocować przełożeniem na naukę oraz przyszła aktywność zawodową.

::Galeria::