Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus 30.edycja Drukuj
W dniu 27 października 2017 r. o godzinie 10.00 w ZSGiH w Sandomierzu odbył sie ogólnopolski konkurs Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus- Lingua.Plus 30. Edycja.
W konkursie wzięło udział 30 uczniów z całej szkoły z różnych klas.
 
Celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, wzbogacenie wiedzy z zakresu kultury krajów anglojęzycznych, poszerzanie słownictwa i znajomosci zagadnień gramatycznych, wyłonienie uczniów zdolnych oraz podniesienie samooceny uczniów przez rozwijanie ich uzdolnień.
 
Zakres wiedzy i umiejętności obowiazujacy w trakcie konkursu oparty był na podstawie programowej nauczania języków obcych na czterech etapach edukacyjnych.
 
Szkolny organizator konkursu: mgr Agnieszka Gibbon