Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy - kontynuacja Drukuj

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN przystępuje do realizacji kolejnej edycji projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach podziałania 8.5.1 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

Dyrektor Szkoły, mgr Dariusz Łuczak reprezentujący ZSGiH podpisał 29.11.2017r. porozumienie z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego w celu realizacji projektu „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy - kontynuacja” na okres: 01.01.2018 - 31.10.2019.

W ramach projektu ROTWŚ przeprowadzi cykl szkoleń dla 50 uczniów i 12 nauczycieli biorących udział w projekcie w zakresie, m. in.:

  • Doradztwo zawodowe indywidualne
  • Kurs barmański
  • Kurs kelner – barista
  • Kurs gości targowo – kongresowych
  • Kurs sommelierski
  • Szkolenie cukiernicze

Ponadto ROTWŚ zorganizuje odpłatne staże zawodowe dla 15 uczniów spośród 50 biorących udział w projekcie oraz przekaże sprzęt gastronomiczno – hotelarski na wartość 100 tys. zł.