ENGLISH ACE - Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Drukuj

english ace

Dnia 7 marca 2018 roku w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "English Ace". Konkurs ten został zorganizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który wspiera szkoły w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień młodzieży.

W konkursie wzięło udział 16 uczniów. Rozwiązywali oni test wielokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę dotyczącą znajomości struktur leksykalno-gramatycznych. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do rozwijania sprawności językowych oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Pozwala on również diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów, pomaga odkrywać uzdolnienia i talenty językowe, ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej.

Szkolny koordynator konkursu: p. Anna Stefaniak