Konkurs z języka angielskiego - Archimedes Drukuj

Konkurs z języka angielskiego Olimpiada wiedzy Archimedes plus 31 edycja

odbył się w naszej szkole 13 kwietnia 2018 roku.

1) Cele konkursu:

  • zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania języków obcych;
  • rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się językiem angielskim oraz niemieckim;
  • wzbogacanie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się językiem angielskim.

2) Każdy uczeń otrzymał wydawnictwo „Kosmos – tajemnicy wszechświata” wraz z płytą „Tajemnice starożytnych cywilizacji”.

Szkolny organizator konkursu: Agnieszka Gibbon