Z wizytą w szkole w Dwikozach Drukuj

dwikozy 03

16 maja szkoły ponadgimnazjalne reprezentujące trzy powiaty zapoznały uczniów Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej oraz ich rodziców ze swoją oferta edukacyjna.

Zasady naboru do szkół prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty dr Janusz Suszyna. Zaproszone szkoly to:

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu na Wisła
  • Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu
  • I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu
  • II Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu
  • Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu
  • Zespół Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących w Sandomierzu 
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu 
  • Zespół Szkół w Gorzycach 

Uczniowie biorący udział w prezentacji: Krystian Piasecki, Katarzyna Dziama i Beata Szloch.

Nauczyciele czuwających nad właściwym przebiegiem zadania: Bożena Gospodarczyk i Agnieszka Gibbon.

dwikozy 01

dwikozy 02

dwikozy 04