Polsko niemiecki slownik obrazkowy o chlebie Drukuj

Polsko-niemiecko-angielski słownik obrazkowy z ilustracjami dotyczącymi tematyki chleba. Słownik składa się z kilkunastu stron i zawiera nazwy produktów, urządzeń do produkcji pieczywa, zwroty językowe związane z wytwarzaniem pieczywa. Wersje oryginalną można obejrzeć w czytelni szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Niniejszy produkt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Sokrates – Comenius. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności”.