ZSGIH na Festiwalu Comeniusa w Kielcach Drukuj

Pod patronatem Kuratorium Oświaty w Kielcach w dniu 15 listopada 2007 r. w godz. 10:00 – 14:00 odbył się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach przy ul. Ściegiennego 2 -  Festiwal Programu LLP – Uczenie się przez całe życie.

 

W tym dniu budynek WDK w Kielcach służył promocji programów edukacyjnych Unii Europejskiej – Comeniusa, e-Twinning, Leonardo da Vinci. Szkoły – beneficjenci tych programów z województwa świętokrzyskiego, którzy realizowali projekty międzynarodowe w ostatnich latach zaprezentowali  swoje osiągnięcia. Jednym z nich była nasza szkoła, która od roku z sukcesami uczestniczy w programie Sokrates Comenius.


Przedsięwzięciu towarzyszyły seminaria prowadzone przez pracowników Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Agencji Narodowej Programu Comenius i Agencji Narodowej Programu Leonardo da Vinci, oraz wystawa dorobku szkół.

 

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

  • Katarzyna Szafrańska
  • Katarzyna Gorczyca
  • Bartosz Ryczan

pod opieką nauczycieli:

  • Małgorzata Michalczyk
  • Krzysztof Jonaszek

Nasze stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających, i innych wystawców. Podczas tego dnia mogliśmy wymienić uwagi na temat realizacji projektu, wymienić się doświadczeniami a także zaprezentować swoje osiągnięcia i dorobek z ostatniego roku działalności programu Sokrates Comenius w naszej szkole.