Program Comenius Socrates zakończony Drukuj

Właśnie zakończył się trwający trzy lata projekt Comenius Socrates. Oto wypracowane rezultaty projektu.

Data Opis działaniaZaangażowane osoby
 19 wrzesień 2006Prelekcja nauczyciela zawodu o chlebie: przedstawienie uczniom szkoły i młodzieży z grupy COMENIUS historii piekarstwa, wartości odżywczych pieczywa, zapoznanie
z etapami produkcji chleba.
 
Nauczyciel zawodu:  E. Łukaszek ,koordynator programu, uczestnicy programu i inni uczniowie 
 18 październik 2007  Wycieczka grupy COMENIUS do regionalnej piekarni Jana Mączki w Dwikozach: zapoznanie z funkcjonowaniem zakładu, z wyrobem i wypiekiem regionalnego chleba i pieczywa, poznanie pieców i urządzeń piekarniczych. Koordynator programu, nauczyciel zawodu U. Chabel uczniowie - uczestnicy projektu
 marzec 2007 Zorganizowanie ( wykonanie ) i prezentacja wystawy „URODA STOŁU” pod hasłem: „Nasz chleb powszedni na świątecznym stole”, eksponowanie różnych gatunków chleba
i pieczywa w scenerii świątecznego obrusu – „króla stołu”.
 
Nauczyciele szkoły: U. Chabel opiekunowie programu, uczniowie szkoły
 28 marzec 2007Samodzielny wypiek różnych gatunków chleba w szkolnej pracowni gastronomicznej przez uczestników programu COMENIUS. Uczestnicy projektu pod kierunkiem nauczyciela gastronomii G. Siemaszek
 i opiekuna K. Jonaszek, uczestnicy programu
 29 marzec 2007Wykonanie analizy chemicznej upieczonych chlebów w szkolnym laboratorium – uzyskane wyniki potwierdziły zgodność z polskimi normami.Uczniowie  uczestnicy programu, nauczyciele chemii: A. Grochola, E. Sieciarska - Turbiarz
 kwiecień 2007Inscenizacja    „BALLADY O BOCHENKU CHLEBA” – pełna  realizacja sztuki ( scenariusz na podstawie sztuki Edwarda Wojnarowskiego, wykonanie kukiełek,  dekoracji, animacja dźwiękowa, prezentacja, montaż ) przez szkolnych artystów i uczniów programu COMENIUS przy pomocy i pod kierunkiem nauczycieli, opiekunów programu. Prezentacja „Ballady….”dla całej społeczności uczniowskiej szkoły a także występy w miejskich przedszkolach. Nauczyciele poloniści A. Stasiak, E. Świstak opiekunowie programu K. Jonaszek, uczniowie klas:I C TH, I A TH, I D TG;
 wrzesień 2007Wykład nauczyciela – specjalisty mleczarstwa o serach,  połączony z degustacją różnorodnego asortymentu serowego, obejrzenie filmu VIDEO o produkcji serów.  Nauczyciel specjalista - J.Ćwik, uczniowie programu COMENIUS uczniowie kl.IIIe TG
 20 -23 październik2007Przyjęcie partnerów programu z Włoch, Austrii, Francji i Niemiec. W trakcie wizyty przeprowadzenie warsztatów kulinarno – artystycznych: samodzielne przygotowanie różnych potraw i deserów z wykorzystaniem serów. Wykorzystując logo programu i motywy narodowe młodzież zdobiła drewniane deski do serów Opiekunowie programu, Dyrekcja, wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie szkoły, uczestnicy programu COMENIUS, Rodzice
 21 październik  2007Prezentacja serów na wystawie „URODA STOŁU”: dekoracje stołów  nawiązywały do symboliki  krajów partnerskich. Na wystawie wśród ceramiki z Ćmielowa eksponowano różne gatunki sera. Nauczyciele zawodu:U. Chabel, A. Łuczak wraz
z uczniami I ATH
 28 -29 marzec 2008Wycieczka szlakiem Polskiego Oscypka, udział w pokazie produkcji oscypka i wyrobów pochodnych ( bundzu, redykołek, bryndzy, żętycy) w Bacówce u Kazika Furczonia. Zwiedzenie  w Zakopanem Muzeum Tatrzańskiego z ekspozycją naczyń
i przyborów do wyrobu oscypka .
 
Opiekunowie programu:M. Michalczuk, K.Jonaszek, K. Suwała i uczniowie kl. I, II, III, IVTH, I, IV D TG - uczestnicy programu
 kwiecień 2008Realizacja filmu i prezentacji multimedialnej o produkcji oscypka i wyrobów pochodnych. Materiały te były prezentowane na spotkaniu partnerów we Wiedniu i są wykorzystywane na lekcjach przedmiotów zawodowych.Naucz.:K. Jonaszek, uczniowie: B. Ryczan,S. Lipski
11 kwiecień 2008Wykonanie analizy chemicznej oscypka przywiezionego
z Zakopanego
 
Grupa comenius wraz
z nauczycielem analizy chemicznej – A. Grocholą
25 – 29 kwietnia 2008 Wizyta polskiej delegacji w Wiedniu, udział we wspólnych pracach projektowych, wymiana uwag i spostrzeżeń, wyznaczenie dalszych celów i zadań.Opiekunowie:K.Suwała,K. Jonaszek, w- ce dyr Szkoły: B. Chruściel, uczniowie:P. Burek, P. Kawińska, P. Jackowska, A. Brzezińska  
04 czerwiec 2008Udział delegacji w kuratoryjnym Festiwalu Programów LLP „Uczenie się przez całe życie”   w Kielcach. Aranżacja stoiska wystawowego: prezentacja projektowego dorobku.Opiekunowie programu: M.Michalczuk, K. Jonaszek,Uczniowie: S. Lipski, K. Szafrańska, K.Gorczyca
czerwiec 2008  wrzesień 2008Wykonanie słownika obrazkowego wyrażeń i zwrotów językowych dotyczących tematu sera i kiełbasy ( w języku niemieckim, angielskim i polskim) Uczniowie – uczestnicy projektu COMENIUS pod kierunkiem K. Jonaszka, nauczyciele języków: K. Drypa – Skrok, A. Wróbel, nauczyciele jęz. polskiego: A. Stasiak, E. Świstak
24 październik 2008 Prezentacja multimedialna z przeprowadzonych comeniusowych warsztatów gastronomicznych „Kiełbasa w kuchni  polskiej”. Uczniowie  kl .I d ZSZ, nauczyciele zawodu:  K.Jonaszek,  M.BatorE.Młodochowska , U. Chabel opiekunowie programu
październik 2008Projektowa książka kulinarna zawierająca przepisy potraw sporządzonych w trakcie warsztatów gastronomicznych  Grupa COMENIUS + nauczyciele języka: A. Wróbel + K. Jonaszek
13 październik 2008Międzynarodowa wizyta studyjna pod hasłem: „EUROPEJSKI WYMIAR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”, prezentacja dorobku programu COMENIUS jako przykładu dobrej praktyki Nauczyciele języka angielskiego: M. Miękina, A. Miękina, J. Żuliński, A. Wróbel, opiekunowie progr. COMENIUS:  M. Michalczuk, K. Jonaszek, A. Stasiak
listopad 2008Kontynuacja tematyki wystawowej „URODY STOŁU”, tym razem: „Kiełbasa w obyczajowości i kulturze polskiej”- wykonanie prezentacji multimedialnej – prezentacja materiałów na spotkaniu partnerów we Francji Młodzież klas: II ATH,  II  BTH, II DTG, IITU pod kierunkiem naucz. U. Chabel, nauczycieli i wychowawców
grudzień 2008Opracowanie publikacji z opisem kiełbasy jałowcowej, lisieckiej, myśliwskiej i kabanosów – te właśnie gatunki kiełbas pretendują do pozyskania unijnych certyfikatów jako  chronionych produktów regionalnych. Nauczyciel: K. Jonaszek,  A. Wróbel., K. Drypa – Skrok, uczniowie szkoły,
22 – 27 stycznia2009Pobyt delegacji polskiej u francuskiego partnera w ANGOULEME we FrancjiOpiekunowie programu:K. Drypa -Skrok,K.Jonaszek, uczniowie:B. Ryczan, K.Kępa, A. Stypa, M. Gruszka   
14 – 18. maja 2009  Wizyta partnerska w Neapolu – w szkole głównego koordynatora projektu. podsumowanie 3- letniej współpracy, zatwierdzenie ostatecznej wersji wydania produktu końcowego programu – DIARIUM Opiekunowie programu:M. Michalczuk, K. Drypa – Skrok, uczennice: Klaudia Goluch, Anita Czerwińska
12.06.2009 Realizacja i montaż filmu: „Przygotowanie półproduktów do wyrobu kiełbas” Opiekunowie programu:M. Michalczuk, E. Młodochowska  K. Drypa -Skrok, K.Jonaszek, uczniowie szkoły
Wrzesień  2008 – maj 2009Selekcja materiału, zdjęć, redagowanie komentarzy do powstającego produktu końcowego - DIARIUM Opiekunowie programu:M. Michalczuk, K. Drypa – Skrok, K. Jonaszek