Comenius
Nasi partnerzy Drukuj

Partnerzy

Szkoła koordynująca: Istituto Superiore Statale G.Mazzini, Neapel
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Website: www.istitutomazzini.napoli.it
Kontaktperson: Pavanini, Pietro
e-Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Partner 1: Lauderschule, Budapest
e-Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Website: www.lauder.hu
Kontaktperson: Lakos, Gábor
e-Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Partner 2: Collège Jean Rostand, La Rochefoucauld
e-Mail: ce.0160867fac-poitiers.fr
Website: -
Kontaktperson: Aubree, Irène
e-Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Partner 3: Bundesrealgymnasium 23 Anton Kriegergasse, Wien
e-Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Website: www.antonkriegergasse.at
Kontaktperson: Wallner, Beate
e-Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Partner 4: Collège Pierre Bodet, ANGOULEME
e-Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Website: -
Kontaktperson: Menneteau, Jutta
e-Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
Harmonogram działań Drukuj

Harmonogram działań przewidzianych w realizacji projektu w roku szkolnym 2006/2007.

Przewidywany okres działańRodzaj działań
(działania lokalne
i wyjazdy
międzynarodowe)
Lokalizacja działań
(w przypadku wyjazdów
zagranicznych – podać z/do)
 Wrzesień – październik 2006 Przygotowanie, poznanie platform naukowych (Schola 21, Think.com, i inne).Uczniowie i uczennice podejmują kontakt poprzez platformę naukową, przedstawiają się i prezentują swoje główne zagadnienia dotyczące tematu w dwóch językach.  Wszyscy
 Listopad 2006 (5 dni*)  Wstępne zapoznanie uczniów i uczennic na spotkaniu. Budapeszt
 Październik 2006 – maj  2007Prace nad projektem na temat „Chleb”, wymiana efektów cząstkowych– dyskusja, tłumaczenia, lub korekta tłumaczeń poprzez pocztę, e-mailem i na platformie naukowej.  Wszyscy
 Styczeń 2007 Pierwsza ewaluacja poprzez ankiety  i odpowiednie zmiany w pracy nad projektem, skutki wpłyną także we wniosku przedłużającym.   Wszyscy
 Kwiecień 2007 Efekty pracy będą zebrane i zestawione w słowniku ilustrowanym w La Rochefoucauld i w quizie w Hildesheim.  Wszyscy
 Maj 2007(5 dni*)  Spotkanie z uczniami w zależności od budżetu, ewaluacja, dalsza konkretyzacja planowania na następny rok projektu.  La Rochefoucauld
 
Przewidywany okres
działań

Rodzaj działań
(wyjazdy lokalne)

Lokalizacja działań 
 Październik 2006  Wyjazd do piekarni, zapoznaniez procesem produkcji chleba.  Piekarnia Jana Mączkiw  Dwikozach
 Listopad 2006 Wyjazd do piekarni.Wytwarzanie chleba przez uczniów pod nadzorem pracowników piekarni.  Piekarnia Dariusza Stępnia w Sandomierzu
 Styczeń 2007  Wyjazd do piekarni. Samodzielne wytwarzanie chleba przez uczniów   Piekarnia PSS „Społem”
 
 
Nasz projekt Drukuj

Niniejszy projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Socrates - Comenius.

 W roku szkolnym 2006/2007 szkoła nasza rozpoczęła pracę nad programem unijnym Socrates Comenius. Tematem projektu jest "Czy człowiek jest rzeczywiście tym, co je? Nakryty stoliczek europejskich regionów", a w skład grupy partnerskiej wchodzi oprócz Polski, Francja, Włochy, Austria oraz Węgry.

Projekt dotyczy trzech produktów spożywczych wybranych jako wyróżniki stylów żywienia regionów europejskich.

"Nakryty stoliczek" europejskich regionów stanowią:

 1. rok: Nasz chleb powszedni.
 2. rok: Wszystko to ser?
 3. rok: Teraz chodzi o kiełbasę.


Partnerzy projektu zdecydowali się na trzy podstawowe środki spożywcze, które odgrywają ważną rolę w historii i kulturze żywieniowej krajów partnerskich.Chleb, ser, kiełbasa konsumowane przez człowieka wykazują wiele cech wspólnych. Uczniowie i uczennice w trakcie trwania projektu będą badać produkcję, konsumpcję i znaczenie produktów w wymienionej kolejności.Produkty typowe dla regionów będą porównywane. Efekty wymienione zostaną za pomocą platformy naukowej.Prace nad projektem obejmują roczniki i przedmioty szkolne we wszystkich przedziałach wiekowych szkół partnerskich.

Faza wstępna 2006r.

Wypróbowanie i wybranie odpowiedniej platformy naukowej która będzie wykorzystywana do wymiany doświadczeń, materiałów, wyników badań, pomiędzy uczestnikami projektu. Wyniki pracy zostaną opublikowane również na szkolnych stronach internetowych.

Faza I – we własnej szkole.

Realizacja fazy I odbywać się będzie we własnych szkołach. Uczniowie zgromadzą informacje na temat „Codzienny chleb” i będą mieć możliwość wymiany doświadczeń podczas pracy w grupie. Mając na uwadze główny cel projektu, formułuje się następujące wyznaczniki badań:

 1. Wpływ cech organoleptycznych i estetyki produktu na jego spożycie.
 2. Podkreślenie roli i znaczenia chleba w życiu codziennym człowieka (śniadanie, obiad, kolacja).
 3. Gromadzenie i interpretowanie zwrotów językowych w celu odczytania symbolicznego znaczenia słowa „chleb”. 
 4. Praktyczne doświadczenia w zakresie uprawy zbóż i wytwarzania pieczywa „od ziarna do chleba”.
 5. Wycieczki do zakładów piekarskich – badanie i dokumentowanie procesów produkcji.


Efekty pracy będą przygotowane w dwóch językach, prezentowane społeczności szkolnej w postaci plakatu i będą podstawą do opracowania ilustrowanego słownika lub gry słownej.

Faza II między szkołami partnerskimi.

 

 1. Dwujęzyczna prezentacja uczestników projektu i tematyki ich prac (zdjęcia, krótkie teksty) na wybranej platformie naukowej.
 2. Systematyczna, miesięczna wymiana opracowanych materiałów (dyskusja na platformie naukowej).
 3. Fotograficzna dokumentacja z wycieczek i spotkań przekazywana drogą pocztową między partnerami projektu.
 4. Materiał obrazkowy i tekstowy do słownika ilustrowanego oraz quizu będzie opracowany do kwietnia 2007 i zaprezentowany w La Rochefoucauld

 

Faza III – spotkania w ramach projektu.

 1. Prezentacja cząstkowych efektów pracy podczas dwóch spotkań rocznie z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji.  W ciągu 3 lat projektu powinno się odbyć spotkanie w każdej szkole partnerskiej z udziałem uczniów i nauczycieli.
 2. Wystawa stołów – prezentacja regionalnych asortymentów chleba. 


Zdobyte informacje zostaną wykorzystane do opracowania:

 • tekstów: opowiadania, krótkie historyjki, wierszyki,
 • prac plastycznych: martwa natura,
 • konkursów, gier i quizów o zwrotach językowych,
 • publikacji książkowej lub CD, filmu, sztuki teatralnej Przy realizacji tematów „ser” i „kiełbasa” będzie prowadzone analogiczne postępowanie,z wykorzystaniem doświadczeń z pierwszego tematu projektu „chleb”.


W pierwszym roku projektu przewiduje się jako wspólny efekt końcowy ilustrowany słownik i quiz. Efekty cząstkowe przedstawiane będą na wybranej platformie naukowej, poprawiane i prezentowane na stronach szkolnych. Efekty poszczególnych grup będą prezentowane dodatkowo na plakatach w każdej szkole, zaś w następnych latach zostaną wykorzystane do zorganizowania wystawy.

W kolejnych latach przewiduje się: opracowanie tekstów, prac plastycznych, gier, książki, filmu lub sztuki teatralnej. Wszystkie produkty końcowe ukażą się w językach szkół partnerskich.

Na spotkaniu przygotowawczym zostaną ustalone zasady wymiany informacji pomiędzy partnerami projektu ( proponowany jest kontakt raz w miesiącu poprzez e-mail lub platformę naukową).

Pierwszym zadaniem jest zapoznanie się uczestników projektu, potem wymieniane będą cząstkowe efekty pracy grup partnerskich w celu ich porównania. W następnej kolejności nauczyciele podejmą kontakty indywidualne (telefoniczne, e-mail, platforma naukowa), które dotyczyć będą aspektów organizacyjnych i treści projektu.

Realizacja zadań projektowych będzie protokołowana przez ucznia lub nauczyciela.Wymiana informacji dotyczących realizacji projektu odbędzie się z wykorzystaniem platformy naukowej. Nauczyciel z danej dziedziny będzie na bieżąco komentował (omawiał) prace uczniów, wprowadzał nowe zagadnienia do realizacji projektu. Społeczność uczniowska i rodzice zostaną poinformowani o tematyce, celach i działaniach projektu na spotkaniach, konferencjach, seminariach. W realizację projektu włączeni zostaną nauczyciele przedmiotów objętych projektem. Nieodzowne będzie aktywne wsparcie dyrektora szkoły.

Uczestnicy projektu otwarci będą na uwagi, propozycje i wskazówki. Po roku realizacji projektu publikowane będą produkty końcowe (przedstawienie szkolne, wspólne konferencje, dzień otwartych drzwi, sprawozdanie roczne). W pracy nad projektem ważną rolę odgrywa samoocena. Prace projektowe dobrane są odpowiednio do trudności zadania i wpływają na działalność redakcyjną grupy, która jest odpowiedzialna za sprawozdanie z działalności rozmaitych grup projektowych z własnej szkoły, jak też na wymianie ze szkołami partnerskimi (tłumaczenie, projektowanie i odbiór).

Wyniki doświadczeń i produkty końcowe chcemy rozpowszechniać poprzez:

 • platformę naukową,
 • szkolne strony www,
 • gazetki szkolne,
 • regularne sprawozdania z przebiegu projektu na otwartych przedstawieniach szkolnych,
 • spotkania z rodzicami,
 • konferencje.

W trakcie realizacji projektu chcemy troszczyć się o dobrą współpracę w szkole pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Ważne są następujące aspekty współpracy:

 1. grupa redakcyjna (grupa uczniów i nauczycieli, spotykających się w regularnych odstępach czasu),
 2. ogólna konferencja, na której rada pedagogiczna, przedstawiciele uczniów i rodziców dowiadują się o aktualnych informacjach na temat projektu oraz jak rozdzielone są zadania różnych grup projektu (w klasach, w zespołach pracujących),
 3. konferencja zawodowa, ponieważ następuje porozumienie dotyczące jednostek lekcyjnych odnoszących się do przedmiotów i obejmujące określone przedmioty.


Aktywny udział uczniów w pracach nad projektem będzie zapewniony poprzez:

 • przedstawienie uczniom planu projektu i uzupełnianie go o ich uwagi i propozycje,
 • współodpowiedzialność uczniów za postęp w realizacji projektu,
 • właściwy dobór form i metod pracy do realizacji projektu,
 • wzajemne wspieranie się we współpracy lokalnej i europejskiej celem osiągnięcia wspólnego efektu,
 • ewaluację pracy nad projektem z wykorzystaniem informacji zawartych w ankietach,
 • pokazywanie i ocenianie wyników cząstkowych oraz wyników końcowych w obrębie społeczności szkolnej,
 • prezentowanie na platformie naukowej efektów pracy uczniów, wpływających na podniesienie ich samooceny,
 • tłumaczenie uczniom, jakie znaczenie ma praca nad projektem (w trakcie roku szkolnego i po nim),
 • dodatkowa motywacja: możliwość udziału w spotkaniach partnerskich. 

W naszej szkole tematykę projektu włącza się w program nauczania przedmiotów wymienionych w projekcie oraz w realizację przedmiotów zawodowych.W każdym półroczu uczniowie obowiązkowo uczestniczą w pracach związanych z realizacją projektu. W ramach tego projektu planuje się utworzyć grupę Comenius1, w której uczniowie wspólnie z partnerami włączą się w realizację tematyki związanej z „chlebem” i będą ją rozwijać.

 
Cele Projektu Drukuj

Cele Projektu

Więcej…
 
O programie Sokrates - Comenius Drukuj

Zadaniem programu SOCRATES jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od przedszkola po uniwersytet.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 4