Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację szkolenia / warsztatu zmierzającego do uzyskania kompetencji / kwalifikacji dla uczestników projektu pt. „Piramida sukcesu” Drukuj

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu zaprasza do składania ofert cenowych na realizację szkolenia / warsztatu zmierzającego do uzyskania kompetencji / kwalifikacji dla uczestników projektu pt. „Piramida sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki

Rozstrzygnięcie postępowania