Kulinarne horyzonty - zaproszenie do składania ofert Drukuj

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych na zamówienie pn. „Doposażenie pracowni zawodowej
w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu"

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/15991

 

Załączniki