Do pobrania
Do góry

Piramida Sukcesu

Znak: 1/PZP/8.5.1/2020

Sandomierz, dnia 3 marca 2020 r.

                                                                                             

INFORMACJA O WYNIKACH - ZADANIE 1

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu informuje, że w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 12:30 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn. Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Gastronomicznych
i Hotelarskim im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu ”

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny oferty, które zakończono w dniu 3 marca 2020 r.Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (j.t Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę dotyczącą zadania 1 - Dostawa fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych, zestawów komputerowych, oprogramowania oraz sprzętu biurowego do pracowni zawodowych technikum hotelarskiego
i gastronomicznego ZSGIH w Sandomierzu.
  ważną z najwyższą ilością otrzymanych punktów
w ramach niniejszego postępowania złożył niżej wymieniony wykonawca:

Framko 2 spółka jawna

J. Strykowski S. Miazga

ul. Duża 22,

25 - 013 Kielce

Cena brutto -114 925, 49 złotych brutto

Gwarancja - 48 miesięcy

Termin dostawy -20 marca 2020 r.

Wykaz złożonych ofert oraz liczba uzyskanych punktów

LP Ofert

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto (pkt) / gwarancja (pkt)/ termin wykonania zadania/  Łączna ilość punktów

1

PB Tenders Jakub Pawulski

ul. A Grzymały - Siedleckiego 4/25,

85-868 Bydgoszcz

Zadanie 1 - 162 065, 59 złotych brutto (42, 55 punktów) / 48 miesięcy (40 punktów)/20 marca 2020 r./ Łączna ilość punktów 82,55

2

KNS Przemysław Wielgo

ul. Młoda 53

25-619 Kielce

Zadanie 1 – 152 853, 85 zł złotych brutto (45,11 punktów) /48 miesięcy (40 punktów)/ 20 marca 2020 r./ Łączna ilość punktów 85, 11

4

WEB-POFIT Maciej Kuźlik

ul. Spokojna 18,

41-940 Piekary Śląskie

Zadanie 1 – 146 706, 90 złotych brutto (47 punktów) / 48 miesięcy (40 punktów)/ 20 marca 2020 r./ Łączna ilość punktów 87

5

”COMPRO” Jolanta Olszewska

41 – 400 Mysłowice

ul. Kotarbińskiego 19

Zadanie 1 – 193 625, 18 złotych brutto (35,61 punktów) / 36 miesięcy (20 punktów)/20 marca 2020 r./  Łączna ilość punktów 55,61

6

PHU „BMS” SP. J. Z. Bielecki

ul. Staszica 22

82 - 500 Kwidzyn

Zadanie 1 – 138 763,02 złotych brutto ( 49,69 punktów)  / 48 miesięcy (40 punktów)/ 20 marca 2020 r./ Łączna ilość punktów 89,69

7

MaN Complex Grzywna Marek,

Łapacz Norbert

ul. Przyborowskiego 4/1(lokal)

25-417 Kielce

Zadanie 1 - 162 742, 82 złotych brutto ( 42, 37 punktów) / 48 miesięcy (40 punktów)/ 20 marca 2020 r./ Łączna ilość punktów 82,37

8

Framko 2 spółka jawna J. Strykowski S. Miazga

ul. Duża 22,

25 - 013 Kielce

Zadanie 1 – 114 925, 49 złotych brutto (60 punktów) / 48 miesięcy (40 punktów)/20 marca 2020 r./ Łączna ilość punktów 100 - Najkorzystniejsza oferta na zadanie 1

9

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o.

ul. Wolność 8 lok 4

26 – 600 Radom

Zadanie 1 – 147 270,65 złotych brutto (46,82 punktów) / 48 miesięcy ( 40 punktów )/20 marca 2020 r./ Łączna ilość punktów 86,82

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy z postępowania przetargowego

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty z postępowania przetargowego

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego sytemu zakupów 

  

 

Znak: 1/PZP/8.5.1/2020

Sandomierz, dnia 3 marca 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKACH – ZADANIE 2

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu informuje, że w  dniu 21 lutego
2020 r.
 o godz. 12:30 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn
. Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Gastronomicznych
i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu ”

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny oferty, które zakończono w dniu 3 marca 2020 r.Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (j.t Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę dotycząca zadania 2 -Dostawa fabrycznie nowych urządzeń AGD i stołów roboczych do pracowni zawodowych technikum gastronomicznego ZSGiH w Sandomierzu.ważną z najwyższą ilością otrzymanych punktów w ramach niniejszego postępowania złożył niżej wymieniony wykonawca:

PB Tenders Jakub Pawulski

ul. A Grzymały - Siedleckiego 4/25,

85-868 Bydgoszcz

Cena brutto – 50 988 ,42 złotych brutto

Gwarancja - 48 miesięcy

Termin dostawy - 20 marca 2020 r.

Wykaz złożonych ofert oraz liczba uzyskanych punktów

LP Ofert

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto (pkt) / gwarancja (pkt)/ termin wykonania zadania/ Łączna ilość punktów

1

PB Tenders Jakub Pawulski

ul. A Grzymały - Siedleckiego 4/25,

85-868 Bydgoszcz

Zadanie 2 - 50 988,42 złotych brutto (60 punktów) / 48 miesięcy (40 punktów)/20 marca 2020 r./ Łączna ilość punktów 100 – Najkorzystniejsza oferta na zadanie 2

2

KNS Przemysław Wielgo

ul. Młoda 53

25-619 Kielce

Zadanie 2 – 54 819,54 złotych brutto (55,80 punktów) / 48 miesięcy (40 punktów)/ 20 marca 2020 r./ Łączna ilość punktów 95,80

3

GAMA Plawgo & Zawisza

Spółka Jawna

ul. Szczecińska 25 A,

75-122 Koszalin

Zadanie 2 – 58 120,00 złotych brutto (52,64 punktów) / 48 miesięcy(40 punktów)/ 20 marca 2020 r./ ./ Łączna ilość punktów 92,64

6

PHU „BMS” SP. J. Z. Bielecki

ul. Staszica 22

82 - 500 Kwidzyn

Zadanie 2 – 55 665,00 złotych brutto(54,96 punktów)/ 48 miesięcy (40 punktów)/ 20 marca 2020 r./ Łączna ilość punktów 94,96

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy z postępowania przetargowego

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty z postępowania przetargowego

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego sytemu zakupów

 

 

Informacja o wynikach - zadanie pierwsze
Informacja o wynikach - zadanie drugie
Zbiorcze zestawienie ofert - podpisane
Pytania i Odpowiedzi
Ogłoszenie o Zamówieniu - dostawy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ_new.pdf (14.38 MB)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2a (aktualizacja)
Załącznik nr 3
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Pokaż # 
Powered by Phoca Download