Do pobrania
Do góry

Piramida Sukcesu

Znak sprawy: 1/PZP/8.5.1/2020

 

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu”.

 

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi w/w postępowania przetargowego Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 punkt 3, ust. 4 i ust. 4 a punkt 1 odpowiada na pytania, zamieszcza pytania i odpowiedzi na stronie internetowej oraz zmienia treść SIWZ
i załączników oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu i przedłuża termin otwarcia ofert  

 

$11.   Pytania i odpowiedzi

 

Pytanie 1

 

„W specyfikacji jest niespójność jeśli chodzi o wielkość ekranu. Dopuszczają Państwo rozdzielczość 1024x768 co odpowiada matrycy o wielkości 15"

 

Proszę dokonać zmiany zapisu w pozycji 1 i 8 na:

 

pozycja 1:

 

Rozdzielczość ekranu: min. 15” TFT LCD, rozdzielczość 1366x768 lub 1024x768

 

Wielkość (cal) ekranu: min. 15

 

pozycja 8:

 

Rozdzielczość ekranu: min. 15 TFT LCD, rozdzielczość 1366x768 lub 1024x768

 

Wielkość (cal) ekranu: min. 15”

 

Odpowiedź na pytanie 1

 

Zamawiający wskazał w sposób jednoznaczny w treści załącznika 2 a w pozycji 1 i pozycji 8 wielkość ekranu jako 15,6 cala i jest to wielkość dopuszczona jako minimalna.

 

Pytanie 2

 

„Proszę o określenie liczby wymaganych godzin szkolenia. Sugerujemy minimum 1 dzień - 6 godzin. W tym momencie specyfikacja bardzo ogólnikowo to traktuje i może to być nawet piętnastominutowe pokazanie funkcji programu.

 

Odpowiedź na pytanie 2

 

Przedmiotowe szkolenie ma na celu nauczenie personelu - nauczycieli kompleksowej obsługi urządzeń i oprogramowania a więc na pewno nie może być przeprowadzone w 15 minut. Z uwagi na powyższe na przedmiotowe szkolenie trzeba przewidzieć minimum 6 godzin.        

 

Pytanie 3

 

"Czy w pozycji 14 zamawiający dopuści zaproponowanie monitorów o parametrach spełniających pozostałe wymagania posiadające matrycę 21,5" > Dostępne na rynku monitory oznaczane czasem kategorią 22" mają defacto rozmiar matrycy 21,5". Aby spełnić stricte warunek 22" należałoby zaproponować monitory > o przekątnej matrycy 23,5" lub większe

 

Odpowiedź na pytanie 3

 

Zamawiający wskazał w sposób jednoznaczny w treści załącznika 2 a w pozycji 14 wielkość ekran monitora jako 22 cala i jest wielkość dopuszczona jako minimalna.

 

Pytanie 4

 

„Pytanie dot. Załącznik nr 2a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Punkt 17 – Drukarka wielofunkcyjna spełniająca zapisy specyfikacji lub posiadający parametry równoważne z podanymi w specyfikacji

 

Prosimy o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia w punkcie 17. Według naszej najlepszej wiedzy aktualnie w sprzedaży nie występuje sprzęt o podanych parametrach. Podana specyfikacja prawdopodobnie odnosi się do opisu produktu marki Brother który widnieje na stronach sklepów internetowych która nie jest zgodna z danymi dostępnymi na stronie producenta. W związku z tym prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzenia bez możliwości druku z kart pamięci.

 

W przypadku braku wyrażenia zgody na wyżej zaproponowane zmiany prosimy o wskazanie innego równoważnego modelu w pełni spełniającego wymagania określone w specyfikacji”

 

Odpowiedź na pytanie 4

 

Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia, które nie ma możliwości druku
z kart pamięci pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów technicznych wskazanych w specyfikacji i kompatybilności z urządzeniami zamawianymi przez Zamawiającego. Przyjęcie w/w rozwiązania nie może prowadzić do naruszenia uczciwej konkurencji. Zamawiający nie wskazywał w specyfikacjach dotyczących urządzeń żadnych nazw produktów ani producentów.  

 

Pytanie 5

 

„Pytanie dot. Załącznik nr 2a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Punkt 13 – Kserokopiarka wielofunkcyjna spełniająca zapisy specyfikacji lub posiadający parametry równoważne z podanymi w specyfikacji. Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę sprzętu z drukiem w technologii elektrograficznej LED? Aktualnie w sprzedaży nie występują urządzenia laserowe spełniające w pełni pozostałe wymagania Zamawiającego. Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż urządzenia LEDowe charakteryzują się mniejszą awaryjnością. W przypadku braku wyrażenia zgody na wyżej zaproponowane zmiany prosimy o wskazanie innego równoważnego modelu w pełni spełniającego wymagania określone w specyfikacji.

 

Odpowiedź na pytanie 5

 

Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia z drukiem w technologii elektrograficznej LED pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów technicznych wskazanych w specyfikacji i kompatybilności z urządzeniami zamawianymi przez Zamawiającego. Przyjęcie w/w rozwiązania nie może prowadzić do naruszenia uczciwej konkurencji.

 

Pytanie 6

 

„Pytanie dot. Załącznik nr 2a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Punkt 12 – Router spełniający zapisy specyfikacji lub posiadający parametry równoważne z podanymi w specyfikacji. Specyfikacja zamieszczona w punkcie 12 załącznika wskazuje na produkt marki TP-Link który to został wycofany ze sprzedaży a jego zapasy magazynowe zostały wyczerpane. W związku z tym, iż nowsze modele nie posiadają rozwiązań równoważnych prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę sprzętu gdzie:  zasilanie będzie wynosiło 12V/1A zamiast wymaganego 9V/0,85A  anteny będą 4 szt.
dookólne zamiast wymaganych 2 anten 2,4 GHz, 1 dwupasmowa antena 5GHz & 2,4GHz Wyrażenie zgody w tym zakresie pozwoli na dostawę nowszego, wydajniejszego sprzętu dostępnego w aktualniej ofercie producenta TP-Link

 

Odpowiedź na pytanie 6

 

Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów technicznych wskazanych w specyfikacji i kompatybilności z urządzeniami zamawianymi przez Zamawiającego. Przyjęcie w/w rozwiązania nie może prowadzić do naruszenia uczciwej konkurencji. Zamawiający nie wskazywał w specyfikacjach dotyczących urządzeń rozwiązania żadnych nazw produktów ani producentów

 

Pytanie 7

 

„Czy zamawiający zamierza skorzystać z zerowej stawki VAT uprawnionej przy zakupie na potrzeby edukacyjne szkoły sprzętu komputerowego zgodnie z ustawę o VAT?”

 

Odpowiedź na pytanie 7

 

Zamawiający zamierza skorzystać z zerowej stawki VAT .

 

 

 

$12.    Zmienia się treść SIWZ

 

a)   W Rozdziale 20 punkt 20.4

 

Z

 

20.4.Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

 

„Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskim im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu ”.

„Nie otwierać przed 20 lutego 2020 r. godz. 12:30 ”.

Zadanie 1: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych zestawów komputerowych, oprogramowania oraz sprzętu biurowego do pracowni zawodowych technikum hotelarskiego i gastronomicznego ZSGiH
w Sandomierzu

Zadanie 2: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń AGD i stołów roboczych do pracowni zawodowych technikum gastronomicznego ZSGiH w Sandomierzu

X – wpisać właściwe zadanie.

 

Na

 

20.4.Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

 

„Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskim im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu ”.

                     „Nie otwierać przed 21 lutego 2020 r. godz. 12:30 ”.

Zadanie 1: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych zestawów komputerowych, oprogramowania oraz sprzętu biurowego do pracowni zawodowych technikum hotelarskiego i gastronomicznego ZSGiH
w Sandomierzu

Zadanie 2: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń AGD i stołów roboczych do pracowni zawodowych technikum gastronomicznego ZSGiH w Sandomierzu

X – wpisać właściwe zadanie.

 

b)   W Rozdziale 22 punkt 22.1

 

Z

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego –Sekretariat dyrektora w terminie do dnia 20 lutego 2020 r. do godz. 12:00.

 

                   Na

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego –Sekretariat dyrektora w terminie do dnia 21 lutego 2020r. do godz. 12:00.

 

c)   W Rozdziale 23 punkt 23.1

 

Z

 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 20 lutego 2020 r.o godz. 12:30.

 

                   Na

 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 21 lutego 2020 r.o godz. 12:30.

 

Zmieniona SIWZ – do pobrania

 

$13.    Zmienia się treść załącznika 2 a - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik po zmianach zgodnych z odpowiedziami Zamawiającego oraz poprawioną numeracją) – do pobrania.

 

$14.    Pozostałe zapisy SIWZ i załączników pozostają bez zmian.

 

$15.    Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z biuletynu zamówień publicznych.  

 

Ogłoszenie nr 540028571-N-2020 z dnia 17-02-2020 r.

 

Sandomierz:

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

 

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

 

Numer: 511273-N-2020

 

Data: 12/02/2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu, Krajowy numer identyfikacyjny 29244809100000, ul. ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-15 832 22 43, e-mail marmolada@poczta.onet.pl, faks 0-15 832 22 43.

 

Adres strony internetowej (url): www.zsgih.sandomierz.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

 

Numer sekcji: IV

 

Punkt: IV.6.2)

 

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-02-20 godzina 12:00

 

W ogłoszeniu powinno być: Data:2020-02-21 godzina 12:00

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 511273-N-2020 z dnia 2020-02-12 r.

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu: Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskim im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Piramida sukcesu” Nr umowy RPSW.08.05.01-26-0014/19-00 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 Europejski Fundusz Społeczny.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu, krajowy numer identyfikacyjny 29244809100000, ul. ul. Wojska Polskiego  22 , 27-600  Sandomierz, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-15 832 22 43, e-mail marmolada@poczta.onet.pl, faks 0-15 832 22 43.
Adres strony internetowej (URL): www.zsgih.sandomierz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://zsgih.sandomierz.pl/dopobrania/category/28-piramida-sukcesu


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN ul. Wojska Polskiego 22, 27 – 600 Sandomierz


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskim im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu
Numer referencyjny: 1/PZP/8.5.1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Zadanie 1 obejmuje: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych, zestawów komputerowych, oprogramowania oraz sprzętu biurowego do pracowni zawodowych technikum hotelarskiego i gastronomicznego ZSGiH w Sandomierzu. 3.2. Zadanie 2 obejmuje: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń i stołów roboczych do pracowni zawodowych technikum gastronomicznego ZSGiH w Sandomierzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zdania nr 1 i 2, zawierający rodzaj, ilość sprzętu, parametry techniczne i miejsce dostawy jest zawarty w załączniku nr 2a do SIWZ dla zadania 1 oraz załącznik 2b do SIWZ dla zadania 2.

II.5) Główny kod CPV: 30213300-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30231320-6

48110000-2

42965100-9

48771000-3

31224500-7

39315000-3

48110000-2

72268000-1

30232100-5

32413100-2

42962000-7

30213200-7

33195100-4

38651000-3

30232130-4

42991100-0

42994230-1

30191400-8

32322000-6

39721000-2

39711100-0

39711200-1

39137000-1

39141000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-03-20


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu dla żadnego z zadań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu dla żadnego z zadań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu dla żadnego z zadań
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. dokumenty, z których wynika uprawnienie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub należy wskazać dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod wskazanym adresem internetowym; Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem 2. pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w wypadku polegania na zasobach innych podmiotów w celu realizacji zamówienia, Wymagana forma – oryginał. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w załączniku Nr 5 do SIWZ - wymagana forma oryginał.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ_new.pdf (14.38 MB)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2a (aktualizacja)
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Pokaż # 
Powered by Phoca Download