Osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010 Drukuj

Zapraszamy do naszej szkoły !

{youtube}XGEk66dbo6w{/youtube}

W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej  w Sandomierzu  mogą poszczycić następującymi osiągnięciami:

 1. Wyróżnienie dla ucznia Mateusza Dembowskiego w ogólnopolskim konkursie recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie” – etap centralny w Łodzi.
 2. Wyróżnienie dla uczennicy Anety Teter za prezentację „Wzbogacanie żywności – blaski i cienie”  w VII Sesji Popularnonaukowej dla Szkół Promujących Zdrowie” pod hasłem   Żywność nasz wróg czy przyjaciel” – Rzeszów.
 3. Wyróżnienie  dla uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej : Angeliki Antończyk, Anny Kiliańskiej, Anny Rybczyńskiej, Anna Goździewskiej za udział w konkursie pt.: ”Tradycyjne potrawy wigilijne” - Skarżysko - Kamienna
 4. Udział w  finale XIII edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” z programem „Pamięć nie da się zgładzić”.
 5. Wyróżnienie dla uczniów: Dominiki Dudek oraz Mateusza Dembowskiego w konkursie recytatorskim "Wiosna poetycka" - Collegium Gostomianum, Sandomierz.
 6. Wysoka zdawalność uczniów na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe:
 • 39 absolwentów ZSZ kucharz małej gastronomii uzyskało dyplomy zawodowe spośród 40 przystępujących do egzaminu co stanowi 97,5%
 • 10 absolwentów Technikum Uzupełniającego uzyskało dyplomy zawodowe spośród 13 przystępujących  co stanowi 83%.
 • W sesji lato 2010 - 92 absolwentów ZSGiH otrzymało dyplom zawodowy wydany przez OKE w Łodzi.
 1. Bardzo dobre przygotowanie zawodowe uczniów, potwierdzeniem tego są napływające do szkoły listy pochwalne m.in. z Wojskowego Domu Wypoczynkowego w Unieściu, certyfikaty otrzymywane z hoteli np. Intercontinental  Warszawa, Ibis Poznań.
 2. Opracowanie innowacji pedagogicznych do Liceum Ogólnokształcącego klasa: podstawy wojskowości oraz klasa: ratownictwo medyczne oraz nabór do klasy pierwszej LO – podstawy wojskowości.
 3. Opracowanie przez nauczycieli: Jolanta Ćwik, Krzysztof Jonaszek, Ewa Stelmaszczuk „Zbioru zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego” dla zawodu technik hotelarstwa i wydanie go po pozytywnych opiniach zgodnie z obowiązującymi przepisami  przez wydawnictwo FORMAT – AB w Warszawie.
 4. Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły poprzez utworzenie pokoju symulacyjnego w którym uczniowie Technikum Hotelarskiego mogą doskonalić umiejętności podczas zajęć praktycznych oraz audytorium szkolnego.
 5. Nawiązanie współpracy z Państwowym Kolegium Technologii i Biznesu z Iwanofrankowska, kształcącym uczniów w podobnych profilach. Przygotowanie wizyty studyjnej w naszej szkole, rewizyta w zaprzyjaźnionej szkole oraz podpisanie umowy dotyczącej współpracy kulturalno – sportowo- zawodowej.
 6. Opracowanie przez nauczycieli projektu „Ile BIO potrzebujemy – biożywność od jej produkcji i marketingu aż po konsumpcję”, złożenie dokumentacji w Narodowej Agencji Programu Comenius. Projekt został poddany ocenie formalnej i merytorycznej i uzyskał 92,5pkt. na 100 możliwych. Na realizację projektu przyznano kwotę w wysokości 15000 euro.
 7. Uzyskanie  przez szkolny klub HDK I miejsca na szczeblu okręgowym w kategorii „Ocena jakości promocji honorowego krwiodawstwa” ,
 8. Udział w wojewódzkim konkursie „Młoda krew ratuje życie” i  przyznanie „Medalu Pamiątkowego Ruchu Krwiodawstwa”, oraz „Oznaki I stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Szkolny klub HDK skupia 30-35 członków i rocznie oddaje ok. 40 litrów krwi.
 9. Zajęcie przez szkolną grupę ratownictwa II miejsca w Rejonowych Młodzieżowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy.