Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych Drukuj

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w roku szkolnym 2010/2011:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

- 12 listopada 2010r.,

- 2 maja 2011r.,

- 4,5,6 maja 2011r. – egzamin maturalny,

- 13 czerwca 2011r. – etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

 

Technikum Hotelarskie, Technikum Gastronomiczne, Technikum Uzupełniające, Liceum Ogólnokształcące:

- tak jak w ZSZ, dodatkowo 7 stycznia 2011r.