Promujemy Region Świętokrzyski w Brukseli Drukuj

W dn. 22-24 stycznia dyrektor Dariusz Łuczak przebywał z wizytą w Brukseli wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, powiatu sandomierskiego i buskiego.

 

Urząd Marszałkowski reprezentował m.in. Grzegorz Orawiec - dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej. Przedstawicielami powiatu sandomierskiego byli: Marcin Piwnik - Członek Zarządu Powiatu, dr Janusz Suszyna - Naczelnik Wydziału Oświaty, Dariusz Łuczak - dyrektor ZSGiH w Sandomierzu. Wyjazd związany był z promocją gospodarczą regionu świętokrzyskiego i szukaniem kierunków jego rozwoju. Omawiano sposoby pozyskiwania i przyciągnięcia inwestorów z krajów Beneluksu do województwa świętokrzyskiego. Przedstawiciele władz powiatu wraz z dyrektorem ZSGiH promowali potencjał gospodarczy regionu ze zwróceniem szczególnej uwagi na sadownictwo i enoturystykę. Główne spotkanie odbyło się w ambasadzie RP w Królestwie Belgii oraz w Instytucie Polskim w Brukseli z udziałem posłów do Europarlamentu oraz przedstawicieli Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Królestwie Niderlandów a także prezesem Zarządu Polskiej Izby Handlowej w Amsterdamie. Podczas wyjazdu odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządu Namur w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi o profilu gastronomicznym i hotelarskim. Toczyły się rozmowy o potencjale naszych jednostek, szkół oraz możliwości przyszłej współpracy. Otwiera to przed Zespołem Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej  duże horyzonty zawodowe, tym bardziej iż jedna z uczennic belgijskiej szkoły, mająca polskie ‘’korzenie’’ rodzinne wraz z grupą uczniów chętnie nawiąże zawodową współpracę z naszymi uczniami. W opinii dyrektora Dariusza Łuczaka, satysfakcja z prestiżowego spotkania i wizyty w Belgii może stać się jednym z drogowskazów wymiany doświadczeń, rozwoju potencjału ludzkiego na regionalnym rynku pracy oraz zawodowego rozwoju szkoły.