Gala Wolontariatu Drukuj

gala wolontariatu 01

W dniu 6 grudnia 2018 r w sandomierskim Ratuszu odbyła Gala Wolontariatu. Na spotkanie w celu zaprezentowania swoich działań zostały zaproszone wszystkie sandomierskie szkoły.

Główną ideą spotkania było skierowanie uwagi na ludzi wykonujących nieodpłatną pracę na rzecz innych i docenienie ich za wytrwałą produkcję dobra w swoim środowisku.

gala wolontariatu 02

Inicjatywa ta jest doskonałą okazją, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładany jest w niesienie pomocy innym. Podczas wydarzenia odbyły się prelekcje dokumentujące tegoroczną pracę uczniów jako wolontariuszy. Naszą szkołę reprezentowały: Katarzyna Dąbek. Magdalena Pękalska, Sylwia Polit i Emilia Sygnet. W czasie spotkania Aneta Przyłucka sekretarz miasta, dziękując wszystkim za przybycie oraz pracę jaką wykonują w ramach wolontariatu, przekazała uczestnikom pamiątkowe upominki.