Działalność Klubu PCK w latach 2008/2009 Drukuj

Szkolny Klub PCK, HDK "Kropelka" prowadzi różnorodną działalność w dziedzinie pierwszej pomocy, honorowego krwiodawstwa,pomocy socjalnej i ochrony zdrowia. Zadania te są realizowane przez ok. 40 członków.

 


Najważniejsze działania w roku szkolnym 2008/2009

 

Honorowe krwiodawstwo

Nasi uczniowie oddaja krew

Zadaniem Szkolnego Klubu PCK, HDK ,,Kropelka" w zakresie popularyzacji honorowego krwiodawstwa jest zachęcanie jak największej liczby zdrowych osób do bezpłatnego oddawana krwi. Zadanie to jest realizowane głównie za pośrednictwem młodzieży. Organizowane są spotkania z młodzieżą (na lekcjach wychowawczych lub z osobami popularyzującymi honorowe oddawanie krwi i szpiku kostnego) oraz grupowe wyjścia do punktu krwiodawstwa. W roku szkolnym 2008/2009 w organizowanych spotkaniach wzięła udział młodzież klas II i III technikum. Corocznym zwyczajem stało się organizowanie spotkań mikołajkowych, na których wszyscy honorowi krwiodawcy otrzymują upominki. Dodatkowo na zakończenie każdego roku szkolnego oddający honorowo krew nagradzani są dyplomami, a najbardziej zasłużeni maskotkami w kształcie kropelki krwi. W minionym roku szkolnym członkowie Klubu oddali ponad 50 litrów krwi. Szkolny klub po raz IX uczestniczył w konkursie "Młoda Krew Ratuje Życie", który odbył się w Kielcach.

 

Ratownictwo

Grupa Ratownictwa Medycznego

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej to jedno z głównych zadań Szkolnego Klubu ,,Kropelka". Na spotkaniach szkolimy się w celu nabycia umiejętności niesienia pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia. Członkowie szkolnej drużyny ratowniczej w każdy wtorek spotykali się w celu doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Poza tym młodzież razem z opiekunami uczestniczyła w:

  • w spotkaniach w sandomierskich przedszkolach, na których przekazywali informacje dotyczące podstaw udzielania pierwszej pomocy ( kwiecień, maj);
  • w wizycie przedstawicieli PCK z Emendinngen w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Sandomierzu ( 15 maj );
  • przygotowaniu i wykonaniu pokazu udzielania pierwszej pomocy dla niepełnosprawnych podczas spartakiady, która odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu ( 22 maj);
  • przygotowaniu i wykonaniu pokazu udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży w Gimnazjum w Dwikozach (1 czerwiec);
  • pomocy przy organizacji turnieju „Bezpieczny Przedszkolak”, którą w auli szkolnej organizowały wychowawczynie z Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Sandomierzu (9 czerwiec).

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdzianem umiejętności ratowniczych jest udział w zawodach. W roku szkolnym 2008/2009 młodzież zajęła 1 miejsce w zawodach rejonowych i reprezentowała rejon sandomierski w zawodach okręgowych w Kielcach.

 

 

 

Pomoc socjalna


Szkolny Klub "Kropelka" świadczy pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Młodzież bierze aktywny udział w przed świątecznych zbiórkach żywności lub kwestach na terenie miasta. Prowadzimy również zbiórki odzieży, żywności, zabawek w środowisku szkolnym. Zebrane dary przekazujemy do ZR PCK.

Nie tylko Święty daje prezenty!  

  mikolajek

Grudzień jest miesiącem dawania i otrzymywania prezentów.

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, kiedy działa magia miłości i przyjaźni.

 

Młodzież ze Szkolnego Koła PCK z Waszą pomocą pragnie sprawić radość osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Dlatego też zwracamy się z gorącą prośbą o ofiarowanie na ten cel słodyczy, zabawek i odzieży.

Zebrane dary pozwolą choć w części spełnić niektóre marzenia.

Zbiórka odbędzie się w dniach od 01 do 12.12.2008 r. w bibliotece szkolnej. 

 Serdecznie dziękujemy!

Przy współpracy wychowawców i pedagoga szkolnego szkolne koło PCK przekazało paczki żywnościowe dla rodzin uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.


Promocja zdrowia

 
Szkolny Klub PCK "Kropelka" prowadzi również działalność mającą na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz postaw i zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży. Informacje z tego zakresu umieszczamy na naszej tablicy ogłoszeń. Zdania zawiązane z propagowaniem zdrowego styla życia realizowane są również poprzez co tygodniowe mierzenie ciśnienia.
Szkoła brała również udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia.  Etap szkolny wygrała uczennica kl. III ATH Agnieszka Jewiak, która również zakwalifikowała się do etapu okręgowego.