Konkurs o "Puchar Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty" Drukuj
 

W Wojewódzkim Konkursie o "Puchar Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty" czerwiec-sierpień 2013r. na najbardziej aktywną szkołę województwa świętokrzyskiego w zakresie honorowego krwiodawstwa w okresie letnio-wakacyjnym ZSGiH znalazł się wśród 11 nagrodzonych szkół.

alt

Łącznie nasi honorowi krwiodawcy oddali w tym czasie 4,950 l krwi.

Organizatorami konkursu byli: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach. Załozeniem konkursu było propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, jako daru bezcennego życia oraz aktywizacja wychowawców, nauczycieli i młodzieży pełnoletniej do włączenia się w tę akcję w czasie, gdy najbardziej brakuje krwi. 

W konkursie zostały nagrodzone tylko dwie sandomierskie szkoły: ZSGiH oraz ZSTiO. 

Gratulujemy!