Szkolne obchody dni HDK Drukuj

obchody HDK 01

SZKOLNE OBCHODY DNI HDK W ZSGIH W SANDOMIERZU

Jak co roku w dniach 22-26 listopada obchodzone jest święto Honorowych Dawców Krwi. W ramach obchodów HDK w naszej szkole w dniu 24 listopada, opiekunowie Szkolnego Koła PCK HDK „Kropelka”, zorganizowali spotkanie dla uczniów klas II i III z panią Wiesławą Zych, kierownikiem Oddziału Terenowego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sandomierzu.

Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z tematyką związaną z rolą i znaczeniem krwi i krwiolecznictwem. Młodzież obejrzała prezentację i film na ten temat.

W trakcie spotkania uczniowie otrzymali ulotki informacyjne. Po zakończonym spotkaniu zainteresowane osoby mogły indywidualnie porozmawiać z p. W. Zych.

Spotkanie poprzedziła akcja promująca honorowe oddawanie krwi wśród młodzieży naszej szkoły. Przez kilka dnia na przerwach, po szkolnych korytarzach „krążyła Kropelka”, i rozdawała ulotki, a w różnych miejscach na terenie szkoły rozmieszczone zostały plakaty promujące ideę honorowego krwiodawstwa.

Podjęte działania miały na celu przekonanie i zachęcenie młodzieży do bezinteresownego oddawania krwi oraz zostania dawcą szpiku kostnego.

obchody HDK 02