Edukacja Wojskowa online Drukuj

edukacja

W dniu 17.02.2021r. uczniowie klasy 2 LOG uczestniczyli w zajęciach online prowadzonych przez przedstawiciela WKU Sandomierz por. Karolinę Kołkowską.

Temat zajęć dotyczył „Ochotniczych form służby wojskowej” w tym m. in.:

1) kwalifikacji wojskowej,

2) procesu rekrutacji na studia wojskowe,

3) aspektów finansowych służby wojskowej,

4) wymogów ustawowych ochotników do służby wojskowej,

5) charakterystyki Legii Akademickiej i Narodowych Sił Rezerwowych.

Za prowadzenie zajęć online z ramienia szkoły odpowiedzialnym był wychowawca i opiekun klas mundurowych – Artur Dziewulski.