Zaprzysiężenie kadetów klasy 1LO Drukuj

Na dziedzińcu sandomierskiego Zamku Królewskiego 20 października 2010 r. miała miejsce nietypowa uroczystość - zaprzysiężenie 29 kadetów klasy  Liceum Ogólnokształcącego  - podstawy wojskowości w ZSGiH w Sandomierzu.

 

Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz, wojska, kombatantów oraz innych sandomierskich szkół. Zagrała także Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Nasi uczniowie, ubrani w obowiązujące w klasie wojskowej mundury z logo ZSGiH, z całą powagą i poczuciem wyjątkowości tej chwili, wygłaszali słowa ślubowania, które realizować będą w swej dalszej edukacji i dorosłym życiu.  

Obejrzyj zdjęcia z uroczystości.  

 Uczniom towarzyszyła wychowawczyni - P. Agata Łuczak oraz opiekun klasy do spraw wojskowych - P. Artur Dziewulski.

 Na początku uroczystości głos zabrał Dyrektor ZSGiH - P. Dariusz Łuczak. W swoim wystapieniu Dyrektor zapoznał zgromadzonych z genezą klasy wojskowej, określił oczekiwania szkoły wobec uczniów klasy wojskowej oraz podziękował tym, którzy przyczynili się poprzez wsparcie i działania do powstania tej klasy. Podziękowania skierowane były do Starosty Powiatu Sandomierskiego Pana Stanisława Masternaka - za przychylnośći i wiarę w powodzenie pomysłu; do dowódcy 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego Pana Ppłk Arkadiusza Strugały - za aprobatę pomysłu i wsparcie merytoryczne i logistyczne; do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Muzoł za pozytywną ocenę innowacji pedagogicznej; do nauczycieli i żołnierzy za zaangażowanie oraz do Rodziców i Uczniów - za zaufanie jakie pokładają w naszej szkole.
Nastepnie miał miejsce uroczysty moment złożenia ślubowania przez 29 kadetów - ceremoniał wojskowy prowadził porucznik Mariusz Krzywda. Pododdział kadetów, złożony z naszych uczniów wkroczył na dziedziniec zamkowy wprowadzony przez plutonowego Artura Gierczaka.  Pani Agata Łuczak odczytała tekst przysięgi, który z zaangażowaniem powtarzali jej wychowankowie. Kadeci przysięgali, iż będą:   

 • Kształtować postawę patriotyzmu i przywiązania do tradycji Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Zdobywać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności;
 • Doskonalić w swoim charakterze pilność, ambicję, uczciwość i szlachetną rywalizację;
 • Kierować się szacunkiem wobec wszystkich ludzi;
 • Stać na straży dobrego imienia swojej szkoły.

Po ślubowaniu głos zabrał Starosta Stanisław Masternak, który pochwalił inicjatywę ZSGiH rozwijania zainteresowań uczniów, związanych z wyborem drogi życiowej w służbach mundurowych.

Następnie w imieniu kadetów głos zabrała uczennica Karina Łażeńska, po czym nastąpiła defilada.  

Uroczystości towarzyszyła Sandomierska Orkiestra Dęta na czele z kapelmistrzem Panem Mieczysławem Jakubowskim.   

 
* * *
Krótka historia klasy wojskowej LO przy ZSGiH w Sadomierzu:

 • wrzesień/październik 2009 - dyskusje na temat uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły oraz narodziny pomysłu;
 • 15 stycznia 2010 - porozumienie o wspołpracy pomiędzy Jednostką Wojskową 35-33 Sandomierz a ZSGiH;
 • 22 luty 2010 - uchwała Rady Pedagogicznej ZSGiH w sprawie realizacji innowacji pedagogicznej z zajęć edukacyjnych "podstawy wojkowości" w Liceum Ogólnokształcącym. Autorami tej innowacji są: mgr Dariusz Łuczak, ppłk mgr inż. Arkadiusz Strugała, mgr Alicja Szatan, mgr inż. Agata Łuczak, mgr Artur Dziewulski;
 • 23 lipiec 2010 - zatwierdzenie innowacji przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty - P. Małgorzatę Muzoł.;
 • 1 września 2010 - rozpoczęcie nauki w Liceum Ogólnokształcącym w klasie  - podstawy wojskowości - w wyniku rekrutacji naukę podjęło 29 uczniów;
 • 7-8 września 2010 - obóz integracyjny w 3 Sandomierskim Batalionie Radiotechnicznym;
 • 20 pażdziernika 2010 - uroczysta przysięga uczniów.

* * * 

Media o nas: