15-lecie przystąpienia Polski do NATO Drukuj

nato 14

W dniu 12.03.2014r. przedstawiciele klasy I i II LOW na zaproszenie Dowództwa 3.Batalionu Radiotechnicznego w Sandomierzu uczestniczyli  w uroczystym apelu i defiladzie z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do NATO.

Przystąpienie do NATO było jednym z podstawowych celów polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w latach 90. Istotnym elementem przygotowań do członkostwa był udział Polski w programie „Partnerstwo dla Pokoju”,  w którym uczestniczyliśmy od 1994 roku. Ten strategiczny cel udało  się zrealizować 12 marca 1999 roku. Członkostwo w NATO pozostaje  głównym filarem polskiej polityki bezpieczeństwa. Realizując zadania, wynikające z Artykułu 5. Traktatu Waszyngtońskiego, Sojusz stanowi  gwarancję bezpieczeństwa naszego kraju, a także w większym stopniu umożliwia nam reagowanie na nowe zagrożenia, takie jak terroryzm,  broń masowego rażenia czy te związane z bezpieczeństwem energetycznym. 
Opiekunem klas podczas uroczystości był prof. Artur Dziewulski

GALERIA