Wręczenie Certyfikatów Drukuj

certyfikaty lo 19

W dniu 26.04.2016r. w auli szkolnej odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów ukończenia innowacji pedagogicznej „Podstawy Wojskowości” i „Podstawy ratownictwa medycznego” klasy III LO oraz nadania awansów kadetom I, II i III klasy LO.

 

Zaproszonych gości, wychowawców, uczniów oraz ich rodziców powitał Dyrektor Szkoły mgr Dariusz Łuczak. Certyfikaty i awanse uroczyście wręczali wraz z dyrektorem szkoły: Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sandomierzu pan dr Janusz Suszyna, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Krzysztof Leśniak, reprezentujący Dowódcę 3.brt
w Sandomierzu kpt Jarosław Florczak, członek zarządu rejonowego PCK Leopold Wójcik, wychowawcy klasy I LO mgr Bożena Gospodarczyk i III LO
mgr Adam Krakowiak oraz instruktor szkolenia wojskowego
mgr Artur Dziewulski, który jednocześnie poprowadził uroczystość według ceremoniału wojskowego.

Wśród wyróżnionych najwyższymi awansami w roku szkolnym 2015/2016 za właściwe wypełnianie obowiązków szkolnych znaleźli się następujący uczniowie :

  • kadet starszy plutonowy Karol NAWROCKI - kl. III LO
  • kadet starszy plutonowy Bartłomiej SAJECKI - kl. III LO
  • kadet starszy plutonowy Karol ISKRA - kl. III LO
  • kadet plutonowy Bartłomiej OSTRACH - kl. III LO
  • kadet plutonowy Anna STATUCH - kl. III LO
  • kadet starszy kapral Weronika ŚMIECH - kl. III LO
  • kadet starszy kapral Artur DUDEK - kl. III LO
  • kadet starszy kapral Karolina GAMOŃ - kl. II LO
  • kadet starszy kapral Magdalena KUKIEŁKA - kl. II LO

Jednocześnie za dobre wyniki w nauce, zaangażowanie w życie szkoły oraz liczny udział w uroczystościach patriotycznych wyróżniona awansem na kolejny stopień została I klasa LO.

Zdobywane przez naszych uczniów umiejętności, cenione wielokrotnie podczas uroczystości o charakterze lokalnym i charytatywnym, są stale doskonalone.

Docenili je w swoich wystąpieniach zaproszeni goście, dostrzegając pracę szkoły, nauczycieli i uczniów. Absolwenci naszych innowacji dają nadzieję
w przyszłości na zasilenie szeregów polskiej armii i służb ratowniczych.

::Fotorelacja::