Uroczysta przysięga klas mundurowych Drukuj

przysiega 02

W miniony piątek 2 czerwca uczniowie klasy I i II Liceum Ogólnokształcącego o profilu podstawy wojskowości i podstawy ratownictwa złożyli słowa przysięgi przed sztandarem szkoły i licznie zgromadzonymi gośćmi zaproszonymi na tą podniosłą uroczystość do Jednostki Wojskowej 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego.

Gospodarzami uroczystości byli Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu – Dariusz Łuczak oraz dowódca 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego  ppułk Leszek Ślimak.
Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: Jarosław Rusiecki – Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej, Kazimierz Kotowski – Poseł na Sejm RP, Marek Kwitek – Poseł na Sejm RP, Małgorzata Lipa – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, ppłk Krzysztof Leśniak – Wojskowy Komendant Uzupełnień,  Wojciech Wereszczyński – skarbnik Powiatu, Tomasz Huk – Przewodniczący Rady Powiatu, Marcin Piwnik – Członek Zarządu Rady Powiatu, Janusz Suszyna – Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego
w Sandomierzu, Arkadiusz Strugała – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu, ks. Jerzy Dąbek – proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej św. Józefa, Małgorzata Makowska – Brzychczyk – Dziekan Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Robert Pytka – Kanclerz ds. Wydziału Zamiejscowego UJK, Monika Borycka Burek – Dyrektor Bursy Szkolnej, Rafał Podolecki – przedstawiciel Rady Rodziców.  

W uroczystości wzięli również udział nauczyciele oraz młodzież „Marmolady” a także rodzice, dziadkowie i bliscy uczniów składających w tym dniu przysięgę. 

W swoim przemówieniu Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN
w Sandomierzu – Dariusz Łuczak, złożył szczególne podziękowania:  dla Starosty Powiatu Sandomierskiego za wsparcie przez 7 lat od momentu wdrożenia innowacji klas mundurowych, Dowódcy 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego za pomoc merytoryczną i logistyczną, nauczycielom i żołnierzom zawodowym za zaangażowanie, rodzicom i uczniom za zaufanie oraz wszystkim, którzy przyczynili się przez wszystkie lata wesprzeć działania Dyrekcji, grona pedagogicznego na rzecz obecnych i poprzednich klas. Dyrektor ogłosił otrzymaną informację dotyczącą zakwalifikowania  naszej szkoły (wśród 57 szkół z całej Polski) do pilotażowego programu dla klas mundurowych  prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Programem zostanie objęta młodzież z obecnej klasy pierwszej. Program zakłada szkolenie uczniów w cyklu 1,5 rocznym wg programu opracowanego przez  MON.  Jednym z najważniejszych efektów tego pilotażu będzie możliwość złożenia przysięgi wojskowej po odbyciu szkolenia i zaliczeniu specjalistycznego obozu organizowanego przez ministerstwo a także zdaniu egzaminu.  Dyrektor pochwalił się wśród obecnych gości sukcesem zakwalifikowania się uczniów klas ratownictwa medycznego do centralnego etapu Ogólnopolskich Mistrzostw Polski Pierwszej Pomocy PCK.  

Zaproszeni goście zabierając głos nawiązywali do symboli narodowych, munduru, przysięgi złożonej przez uczniów oraz roli służb mundurowych na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiego, bezpieczeństwa i pokoju. Uczniom życzono wytrwałości oraz sukcesów w dalszej nauce.

Po przysiędze goście i młodzież klas mundurowych otrzymała pamiątkowe zdjęcia a wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek w postaci żurku przygotowanego przez uczniów naszej szkoły.

::Galeria::