150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego Drukuj

pilsudski 02

W 150 rocznicę urodzin  Marszałka Józefa Piłsudzkiego w  inscenizacji historycznej przy Ratuszu  przedstawiono spotkanie władz Sandomierza i mieszkańców z Józefem Piłsudskim, do jakiego doszło 19 marca 1934 roku. Burmistrz Adam Musielski wręczył wówczas Marszałkowi akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.

Role te odegrali gospodarz miasta Marek Bronkowski i Adam Bidas, dowódca sandomierskiej Jednostki Strzeleckiej 2018. Później w sali obrad Rady Miasta odbyła się prelekcja Aleksandry Pawłowskiej-Mazur pod tytułem „Śladami Józefa Piłsudskiego po Wileńszczyźnie”. W uroczystości uczestniczyły nasze klasy mundurowe I i II LO pod opieką nauczycieli Artura Dziewulskiego i Adama Krakowiaka.

::Galeria::