Certyfikaty ukończenia szkolenia wojskowego i szkolenia ratowniczego Drukuj

certyfikaty kl mundurowe 01

W auli Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich 26 kwietnia 2018r. odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia innowacji pedagogicznej „Podstawy Wojskowości” i „Podstawy ratownictwa medycznego” uczniom klasy III LO.

Zaproszonych gości, wychowawców, uczniów oraz ich rodziców powitał Dyrektor Szkoły mgr Dariusz Łuczak. Na uroczystości obecni byli: Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Sandomierzu Janusz Suszyna, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Artur Gołębiowski, szef szkolenia 3.brt w Sandomierzu kpt Wojciech Kuśmierczyk, szef sekcji wychowawczej 3.brt ppor Katarzyna Chabel. Uroczystość według ceremoniału wojskowego poprowadził prof Artur Dziewulski. Na zakończenie imprezy odbył się pokaz sprawności fizycznej oraz musztry paradnej w wykonaniu uczniów z klas I i II LO

::Galeria::