Administracja i Pracownicy Drukuj

Administracja i pracownicy szkoły
w roku szkolnym 2017/2018

  • Karolina Kosik - kierownik gospodarczy
  • Monika Baran, - gł. księgowa
  • Lucyna Jonaszek  - samodzielny referent ds. sekretariatu
  • Sylwia Rewera - księgowa
  • Emil Kuza
  • Arkadiusz Skuza
  • Wojciech Winiarski
  • Alicja Gilewska
  • Anna Osowska
  • Krystyna Wolny - księgowa PKZP