Administracja i Pracownicy Drukuj

Administracja i pracownicy szkoły
w roku szkolnym 2018/2019

 • Karolina Kosik
 • Monika Baran
 • Sylwia Rewera
 • Ewa Mróz
 • Krystyna Wolna
 • Anna Osowska
 • Anna Ciszkiewicz
 • Grażyna Dolecka
 • Emil Kuza
 • Arkadiusz Skuza
 • Wojciech Winiarski