Administracja i Pracownicy Drukuj

Administracja i pracownicy szkoły
w roku szkolnym 2016/2017

 • Karolina Kosik - kierownik gospodarczy
 • Monika Baran, - gł. księgowa
 • Lucyna Jonaszek  - samodzielny referent ds. sekretariatu
 • Sylwia Rewera - księgowa
 • Emil Kuza
 • Arkadiusz Skuza
 • Wojciech Winiarski
 • Grażyna Komada
 • Alicja Gilewska
 • Anna Osowska
 • Krystyna Wolny - księgowa PKZP