Delegacja z Iwano-Frankowska na Zjeździe w ZSGiH Drukuj

PROGRAM  WYMIANY  MŁODZIEŻY  I  WSPÓŁPRACY  SZKÓŁ  ZSGiH Z  PAŃSTWOWYM  COLLEGIUM  TECHNOLOGII  I  BIZNESU W  IWANOFRANKOWSKU  NA  UKRAINIE.


Umowę PARTNERSTWO o współpracy szkół  pomiędzy ZSGiH  i Collegium na Ukrainie podpisano w maju 2010 roku w Sandomierzu. Umowa o  współpracy dotyczy głównie wymiany młodzieży w zakresie praktyk zawodowych na różnych poziomach i kierunkach  kształcenia. Współpraca szkół polega również na wizytach studyjnych uczniów i nauczycieli w szkołach partnerskich, udziale uczniów w konkursach i zawodach sportowych, organizowaniu wyjazdów turystyczno – krajoznawczych. Podczas wizyt partnerskich w Polsce i na Ukrainie ma miejsce wymiana doświadczeń zawodowych uczniów i nauczycieli, poznanie systemu oświaty obu krajów, programów kształcenia, poznanie zabytków i osobliwości regionów, nauka języków polskiego i ukraińskiego, integracja uczniów i nauczycieli.

Do tej pory odbyło się 15 wizyt partnerskich: 7 razy uczniowie i nauczyciele  naszej szkoły udawali się na Ukrainę, 8  razy   gościliśmy Pedagogów i uczniów Koledżu w murach MARMOLADY. Dyrekcja, nauczyciele i młodzież ZSGiH uczestniczyli w uroczystych obchodach Święta Koledżu, Ogólnoukraińskim Festiwalu Sztuki Kulinarnej „Parada pierogów”, Ogólnoukraińskim Uczniowskim Turnieju  Piłki Siatkowej, odbywali praktykę zawodową w iwanofrankowskich hotelach.

Ukraińscy partnerzy z powodzeniem prezentowali swoje umiejętności w Sandomierzu  podczas  XVI-tej wystawy z cyklu „URODA STOŁU” i Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych  Warsztatach Gastronomicznych. Wyjątkowe programy przygotowali na Powiatowe Turnieje Szkół Ponadgimnazjalnych, rywalizowali w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej, dwukrotnie odbywali praktyki zawodowe w Hotelach BASZTOWY, SARMATA,GRODZKI. Do tej pory w ramach wyjazdów 132 osoby gościły
w Polsce i na Ukrainie.
Tym razem na Zjazd absolwentów przybyła delegacja z dyrektorką Koledżu, panią Sofiją Pietrowną TOMETCZUK, towarzyszyły jej zastępczynie; Szwec Romanija Iwanowna, Priadko Oksana Michajłowna, oraz nauczyciele Zdanow Ludmiła Michajłowna, Łyżyczka Bohdan Michajłowicz. Towarzyszył im kierowca busa Chumbej Władimir Wasiliewicz. Goście ze wzruszeniem przeżywali Zjazdowe uroczystości, byli pod wrażeniem  sprawnej organizacji i panującej atmosfery Zjazdu.

 

<<<< Galeria zdjęć z pobytu na Jubileuszu ZSGiH>>>>