Władze oświatowe Ukrainy z partnerską wizytą w MARMOLADZIE Drukuj

alt

W dniach 11–14 lutego 2015r. w naszej szkole  przebywała pięcioosobowa delegacja władz oświatowych Ukrainy i partnerskiego - dla ZSGiH - Koledżu z Iwano-Frankiwska:

Walentyna Protsenko - główny Państwowy Inspektor Kontroli Uczelni Wyższych Ukrainy, Igor Gawryljuk - Dyrektor Departamentu Oświaty i Szkolnictwa Zawodowego Okręgu Iwanofrankiwskiego oraz Dyrekcja Państwowego Koledżu Technologii oraz Biznesu: Sofia Tomenczuk , Wasyl Babiniec, Natalia Babiak. Dyrektor ZSGiH mgr Dariusz Łuczak z uznaniem wypowiada się o  5-letniej owocnej współpracy szkół w ramach realizowanego programu PARTNERSTWO. Niestety, wojenna sytuacja na Ukrainie nie sprzyja wyjazdom młodzieży, dlatego współpraca szkół ogranicza się obecnie do okolicznościowych wizyt nauczycieli. Tym razem spotkania pedagogów - również z władzami Starostwa, zdominowały  rozmowy o trudnej sytuacji polityczno – społecznej kraju, oraz dyskusje na temat nowych form współpracy, w zależności od rozwoju sytuacji u wschodnich sąsiadów. Goście podczas wycieczko – spaceru po mieście z zazdrością obserwowali, jakże spokojne o tej porze roku, życie Sandomierzan. Podczas powitalnego spotkania z nauczycielami i młodzieżą szkoły w audytorium szkolnym, dyrektor Koledżu – Pani Sofija Tomenczuk przedstawiła zebranym w prezentacji multimedialnej liczne akcje swoich studentów na rzecz pozyskania funduszy, zarówno dla walczących na froncie, jak też dla rodzin poległych lub rannych w czasie walk żołnierzy. W programie pobytu ukraińskich gości znalazły się także: wizyta w Hotelu MAŁY RZYM oraz wycieczka do kopalni soli w Wieliczce.

 

<<<<  GALERIA >>>>