Wizyta na Ukrainie - projekt PAUCI Drukuj

W  dniach 23 września – 1 października 2008 roku na Ukrainie przebywała grupa 15 uczniów i 3 nauczycieli. Wyjazd zaistniał dzięki zakwalifikowaniu szkoły do polsko – ukraińskiej wymiany młodzieży przez Fundację Współpracy Polsko – Ukraińskiej „PAUCI – Inicjatywa RAZEM”.

Podczas wizyty i rewizyty szkoły partnerskie obowiązkowo realizują wspólny projekt w dziedzinie sportu i turystyki. Uczestnicy wymiany mieszkają u rodzin uczniów, których potem przyjmują u siebie. Biorąc pod uwagę możliwości szkół oraz przewodni temat wymiany fundacja PAUCI wybrała dla naszej szkoły jako partnerów grupę uczniów i nauczycieli Liceum Ekonomicznego z miasteczka Horodyszcze obwodu Czerkawskiego. Mimo, że szkoła powstała niedawno -  18 sierpnia 2003r., należy do najlepszych w obwodzie, szczyci się laureatami olimpiad ekonomicznych na centralnym szczeblu Ukrainy. Liceum   kształci 106-ciu specjalistów  prawa ekonomicznego. W szkole naucza 20- stu nauczycieli.

Z uwagi na brak obowiązku wizowego jako pierwsza odbyła wizytę na Ukrainie nasza szkoła. Program pobytu był bardzo bogaty i urozmaicony.

W pierwszym dniu pobytu grupa dotarła do Kijowa – stolicy Ukrainy. Tu czekały na nas: ukraińska  koordynator projektu – pani Nadia Żuganow i pani przewodnik. Wspólnie zwiedziliśmy 2,5 milionową metropolię, pełną wspaniałych zabytków  architektury. Wieczorem przyjechaliśmy do miasteczka Horodyszcze. Uczniowie udali się do goszczących ich rodzin, opiekunowie zamieszkali w podmiejskim pensjonacie.

Drugi dzień wypełniły: zwiedzanie miasteczka z muzeami i cerkwią, spotkanie z władzami miasta i rejonu, przedstawicielami miejscowej administracji, wizyta w największym na Ukrainie Ośrodku Badawczym Instytutu Sadownictwa, pobyt na Uczelni Rolniczej. Po południu w auli szkolnej odbyło się spotkanie z nauczycielami i uczniami Liceum Ekonomicznego pod hasłem „W kręgu przyjaźni”. Młodzież podczas różnych konkursów i zabaw mogła poznać się bliżej, wymienić informacje o swoich krajach. Zarówno gospodarze jak i goście przedstawili prezentacje multimedialne o swoich szkołach i miastach. Pod wieczór w sali gimnastycznej młodzież rywalizowała w  sportowych zmaganiach „Wesoły start”.

W trzecim dniu miała miejsce wycieczka do miasta Korsuń - Szewczenskij. Tu zwiedziliśmy Muzeum Narodowe z panoramą bitwy pod Korsuniem, Pałac Łopuchinych, Galerię obrazów w dawnym pałacu Potockich, odbyliśmy spacer po malowniczym parku z ekspozycją sprzętu wojskowego z czasów II wojny światowej. Po obiedzie młodzież pod okiem instruktora Domu Kultury uczyła się wyszywania i wyklejania obrazów z wykorzystaniem wstążek i koralików. To popularny i ceniony sposób dekoracji i upiększania mieszkań tutejszej ludności. Wydarzeniem dnia okazał się program koncertowy „Ukraińskiej Wieczornicy”. Spotkanie miało charakter biesiady. Przy zastawionych narodowymi potrawami stołach młodzież i dorośli (uczniowie szkoły i artyści Miejskiego Domu Kultury) prezentowali pieśni i tańce  ludowe, przeplatały je różne konkursy i zabawy z udziałem młodzieży polskiej i ukraińskiej uczestniczącej w projekcie. Przebojami stały się wspólnie śpiewane polskie „Sokoły” i ukraińska „Czerwona ruta”.

Dzień czwarty upłynął na wycieczkach do miasteczka Czigirin i stolicy obwodu – Czerkasów. Pod opieką przewodnika poznawaliśmy dzieje regionu, historię dumnego i walecznego  Kozactwa, miejsca związane z pobytem wybitnych rosyjskich twórców kultury:  Dekabrystów, Puszkina, Czajkowskiego oraz uwielbianego przez naród Ukraiński Tarasa Szewczenki. Niesamowitych przeżyć dostarczyła wszystkim podróż po małych wioskach, zdala od wyznaczonych szlaków turystycznych, zwiedzanie przepięknych cerkwi prawosławnych w obchodzonym w tym dniu Święcie Przemienienia Pańskiego. W cerkwiach akurat odbywały się chrzty dzieci i wesela. W Czerkasach – 600 tysięcznym mieście podziwialiśmy ogromną rzekę Dniepr, spacerowaliśmy po bulwarze Szewczenki i moście zakochanych. Wszyscy z zainteresowaniem przeglądali sklepy w poszukiwaniu różnych suwenirów .

Piątego dnia pobytu organizatorzy zaplanowali wycieczkę do Umania i zwiedzanie bajecznie pięknego parku dendrologicznego „Sofijewka”. Ogromny kompleks parkowy założony przez polskiego arystokratę Stanisława Potockiego w XVIII wieku w prezencie  dla swojej ukochanej  Zofii, zajmujący terytorium około 50 hektarów to osobliwość i atrakcja całego regionu. Na terenie parku wśród różnych gatunków drzew i roślin znajdują się malownicze stawy, fontanny i wodospady, kompozycje skalne, rzeźby nawiązujące do starożytnej mitologii. Ze skrywaną  ciekawością przyglądaliśmy się licznym grupkom ortodoksyjnych, w większości młodych Żydów, którzy przyjechali tu z całego świata z pielgrzymką na grób znanego Cadyka świętować żydowski Nowy Rok.

W szóstym dniu pobytu wszyscy wypoczywali w gospodarstwie agroturystycznym miejscowego notabla, pływali łódką, przy grilu uczestniczyli w różnych konkursach i zabawach. Wieczorem żegnani przez rodziny, przedstawicieli miejscowej władzy udaliśmy się w drogę powrotną do Polski.

Ukrainę pożegnaliśmy bardzo mocnym akcentem – całodziennym spotkaniem i zapoznaniem z miastem Lwów. Z przewodnikiem, już w języku polskim, zwiedziliśmy Cmentarz Łyczakowski z Cmentarzem Orląt lwowskich, Rynek i całą starówkę z pomnikiem Adama Mickiewicza, podziwialiśmy gmach Teatru i Opery Lwowskiej, liczne pomniki, Katedrę p.w. Św. Marii Magdaleny, Kaplicę Trzech Krzyży, Kościół Ormiański i Cerkiew Prawosławną Przemienienia Pańskiego, Kościoły: Bernardynów i Dominikanów. Późnym wieczorem dotarliśmy do granicy.