Kilka słów o projekcie Drukuj

Udział w realizacji programu PAUCI  był dla jego uczestników przede wszystkim, wielką życiową przygodą, dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń i przeżyć. Inne, najbardziej efektywne elementy programu to:

  • Weryfikacja poglądów i łamanie stereotypów na temat Ukrainy i jej mieszkańców ( do tej pory  postrzegani i znani przede wszystkim jako bazarowi handlarze i sezonowi pracownicy w podsandomierskich sadach),
  • Zmiana wizerunku kraju i jego obywateli,
  • Uświadomienie wspólnych elementów i podobieństw  w obyczajowości, kulturze Polski i Ukrainy,
  • Doskonalenie kompetencji językowych, łamanie barier językowych w obszarze języka rosyjskiego i angielskiego, wykorzystanie nabytych umiejętności na lekcjach i przyszłych egzaminach maturalnych,
  • Możliwość poznania odległych zakątków kraju, zdala od utartych szlaków turystycznych,
  •  Wyraźne dostrzeżenie korzyści wynikających z faktu przynależności Polski  do Unii Europejskiej, dokonanych i postępujących  zmian na lepsze,
  • Zawarte trwałe przyjaźnie i relacje sympatii wśród młodzieży obu krajów,
  • Budowanie pozytywnych relacji międzynarodowych na płaszczyźnie „zwykłych obywateli”, trwalszych niż  na drodze politycznych umów i traktatów,
  • Integracja uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie.