Plan lekcji Drukuj

Plan obowiązuje od dnia 18.01.2021

Uwaga !

Plan dostępny jest również w dzienniku elektronicznym Librus w zakładce "Organizacja szkoły | Pliki szkoły"