Lokalna szkoła działa globalnie Drukuj

szkola humanitarna 01 „Myślę globalnie działam lokalnie”- takie motto przyświeca uczniom i kadrze pedagogicznej, sandomierskiego Zespołu Szkół Gastronomicznej i Hotelarskiej, który w roku szkolnym 2013/2014 przystąpił do realizacji programu „Szkoła Humanitarna” pod nadzorem Polskiej Akcji Humanitarnej.

Odbywa się on we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, oraz niemiecką organizacją pozarządową „Arche Nova” z Drezna, a objęty jest patronem MEN. Elementem programu jest projekt „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności” realizowany przez nas w pierwszym semestrze roku 2013/2014 pod hasłem „Ja, Ty i On stosujemy PLON”.
Tematyk globalna występuje obecnie w podstawie programowej większości przedmiotów. Nauczyciele mogą wzbogacić swoją lekcję o zagadnienia istotne dla współczesnego świata. Uwzględnienie edukacji globalnej pozwala poszerzyć wiedzę uczniów, nabyci umiejętności kontaktów interpersonalnych, stwarza szansę przeżycia w szkole twórczej i pasjonującej przygody, a w konsekwencji może przyczynić się także do poprawy życia ludzi w biedniejszych częściach świata oraz do pomocy humanitarnej w czasie kataklizmów i katastrof, do zapewnienia dostępu do wody, żywności i zapobieganiu problemowi głodu na całym świecie. Staramy się, angażując uczniów do realizacji projektów edukacyjnych, aby nauka kończąca się egzaminem maturalnym była nie tylko obowiązkiem ale też nabywaniem nowych kompetencji i fascynujący odkrywaniem świata. Zachęcamy młodzież do aktywności po to, aby nowa wiedza zaowocowała działaniem i umiejętnością interpretowania zjawisk w kontekście globalnym, co staje się koniecznością naszych czasów.
Dotychczas w bieżącym roku szkolnym zrealizowaliśmy już wiele działań:

 • Zapoznaliśmy społeczność szkolną i rodziców z tematyką metody PLON
 • Przeprowadziliśmy konkurs na przepisy kulinarne zgodne z metodą PLON
 • Powołaliśmy do działania Szkolny Klub Humanitarny
 • W szkole powstała stale aktualizowana gablota z informacjami na temat projektów
 • Przeprowadziliśmy warsztaty kulinarne oparte na przepisach konkursowych w ramach tych warsztatów uczniowie samodzielnie przygotowali konkursowe potrawy
 • W ramach warsztatów odbyły się także pokaz przygotowania potraw, przeprowadzony przez szefa kuchni Piotra Sabalę oraz absolwenta szkoły Kamila Pindycha, pokaz ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczniów oraz przedstawicieli rodziców którzy wspólnie z uczniami brali udział w warsztatach
 • Opracowano mini książkę kucharską z przepisami uczniów propagującymi metodę PLON i sprawdzonymi podczas wykonywania potraw ich w czasie warsztatów
 • Przygotowaliśmy odezwę do społeczeństwa na temat propagowania metody PLON, popierania lokalnych producentów żywności i znaczenia naszych działań dla globalnych zależności i zapobiegania problemowi głodu na świecie. Odezwę tę przedstawiliśmy podczas sesji Rady Powiatu Sandomierskiego i wręczyliśmy powiatowym radnym. Odezwa ta została umieszczona na stronie internetowej Rady Powiatu Sandomierskiego dla ogółu społeczeństwa
 • Nagraliśmy audycję wyemitowaną na antenie Radia Kielce na temat realizacji projektu i propagowania zasad humanitaryzmu zgodnie z metodą PLON.
 • Eksponowaliśmy w szkole nasze działania i rezultaty podczas Tygodnia Edukacji Globalnej. Ekspozycja w holu szkoły pozwalała uczniom na śledzenie działań projektowych na bieżąco.
 • Dokonaliśmy także podsumowania i publicznej prezentacji rezultatów projektu na forum klas biorących udział w jego realizacji. Podsumowanie to wykazało ogromne zainteresowanie młodzieży działaniami projektowymi i zrozumieniem zrealizowanych zagadnień.
 • Projekt pozwolił na uświadomienie młodzieży problemu głodu na świecie, trudności z dostępem do żywności i związanych z tym globalnych powiązań. Wypromowana przez nas metoda PLON opierająca się na następujących założeniach :
  • nie marnuj jedzenia
  • jedz produkty sezonowe
  • stosuj mniej nabiału i mięsa
  • wspieraj lokalnych producentów
  • gotuj z głową

Mamy nadzieję że przekona społeczność szkolną i lokalną do jej stosowania w życiu codziennym. Postarajmy się więc znaleźć sposoby na wprowadzenie jej w kuchni naszej i innym. Zachęcamy aby nasze szkolne działania, stały się inspiracją do zmian w świadomości i postawach ludzi w zakresie działań jakie obejmuje globalna edukacja.

 

Agnieszka Powałek

Danuta Szczygielska

Nauczycielki ZSGiH – koordynatorki projektu

>>Zdjęcia<<