Kierunki kształcenia Drukuj

 

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich kształci w kierunkach:

 

Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie:

Klasa :
• podstawy wojskowości - w ramach innowacji pedagogicznej
• ratownictwo medyczne - w ramach innowacji pedagogicznej
• podstawy pożarnictwa - w ramach innowacji pedagogicznej
• sportowa - w ramach innowacji pedagogicznej

 

Technikum - 4 letnie:

● zawód - technik hotelarstwa

zawód - technik obsługi turystycznej

● zawód - technik żywienia i usług gastronomicznych 

  • zawód - technik żywienia i usług gastronomicznych ( innowacja pedagogiczna winiarstwo)

● zawód - kelner

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  - 3 letnia

 

● zawód - kucharz 

 zawód - cukiernik 

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych - 3 letnie

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE