Nasza oferta Drukuj

Liceum Ogólnokształcące

Klasa mundurowo–sportowa

realizuje program rozszerzony z języka angielskiego,

- w ramach zajęć z podstaw wojskowości uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu:

 • regulaminów wojskowych
 • szkolenia medycznego
 • szkolenia strzeleckiego
 • szkolenia saperskiego
 • profilaktyki ppoż.
 • łączności i ochrony środowiska

- zajęcia z podstaw wojskowości odbywają się na terenie jednostki wojskowej w umundurowaniu ćwiczebnym.

Dla uczniów tej klasy szkoła proponuje:

 • podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy – uzyskanie certyfikatu honorowanego w UE,
 • zimowy obóz sportowy z możliwością nauki jazdy na nartach i snowboardzie
 • letni obóz sportowy.

Przykładowe kierunki studiów, na których można kontynuować naukę: kierunki techniczne, szkoły oficerskie i podoficerskie.

Technikum

Zawód: technik hotelarstwa

W pięcioletnim cyklu kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych jak organizacja pracy w hotelarstwie, ekonomia i prawo w hotelarstwie, obsługa konsumenta, obsługa informatyczna w hotelarstwie, marketing w hotelarstwie. W programie kształcenia przewiduje się intensywną naukę języków obcych: języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego oraz francuskiego. W trakcie kształcenia uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w odpowiednio wyposażonej pracowni hotelarskiej, a praktyczne szlify zawodowe zdobywają podczas praktyk w hotelach w Polsce i za granicą – np. Grecja, Włochy, Portugalia, Hiszpania.

Absolwent potrafi:

 • stosować przepisy prawa dotyczące usług hotelarskich,
 • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej,
 • obsługiwać gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy,
 • organizować usługi turystyczne, rekreacyjne, kulturalne, gastronomiczne, okolicznościowe oraz konferencje i kongresy, stosować różne formy obsługi konsumenta,
 • przyrządzać podstawowe potrawy i napoje,
 • nadzorować utrzymanie porządku i czystości w bazie noclegowej,
 • oceniać jakość świadczonych usług,
 • sporządzać dokumentację księgową i sprawozdania finansowe,
 • współpracować z firmami świadczącymi usługi dla bazy noclegowej,
 • prowadzić korespondencję i obsługiwać sprzęt biurowy,
 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.

Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą kontynuować naukę na studiach lub podjąć pracę w hotelach, biurach turystycznych, w organizowaniu nowych form usług turystycznych (np. agroturystyka) oraz w zakładach gastronomicznych.

Zawody dostępne dla absolwenta:

 • technik hotelarstwa,
 • organizator usług cateringowych,
 • sekretarka,
 • pracownik biurowy,
 • kasjer walutowy,
 • pracownik biura podróży,
 • pracownik informacji turystycznej,
 • recepcjonista,
 • steward,
 • stewardessa,
 • pilot wycieczek,
 • przewodnik turystyczny górski,
 • przewodnik turystyczny miejski,
 • przewodnik turystyczny terenowy,
 • inspektor piętra hotelowego,
 • bufetowy (barman),
 • pokojowa.

 

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

Przedmiot z rozszerzonym programem nauczania: język angielski.

W pięcioletnim cyklu kształcenia uczeń zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących(w tym dwóch języków obcych) oraz zawodowych:

 • język obcy zawodowy,
 • technologia gastronomiczna,
 • zasady żywienia,
 • wyposażenie techniczne,
 • przedsiębiorstwo gastronomiczne,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • usługi gastronomiczne.

Efektem kształcenia będzie uzyskanie tytułu technika z zakresu dwóch kwalifikacji:

1) Sporządzanie potraw i napojów,

2) Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

W toku zajęć uczeń odbywa jedną czterotygodniową praktykę zawodową.

Absolwent potrafi:

 • obsługiwać maszyny i urządzenia oraz nadzorować ich eksploatację,

 • dokonywać odbioru jakościowego surowców i towarów,

 • nadzorować i organizować przebieg procesu produkcyjnego potraw i ich ekspedycję,

 • organizować i nadzorować obsługę konsumentów,

 • dbać, aby przygotowane w zakładach żywienia zbiorowego potrawy i posiłki były zgodne z przyjętymi normami dietetycznymi,

 • podejmować i prowadzić własną działalność gospodarczą,

 • przygotować i organizować gastronomiczną obsługę imprez: bale, wesela, przyjęcia okolicznościowe w tym w warunkach nietypowych,

 • przygotować i organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie itp.,

 • prawidłowo obsługiwać klienta,

 • stosować zasady prawidłowego i zdrowego żywienia,

 • dobierać działania marketingowe do sprzedaży usług żywieniowych,

 • organizować pracę biurową i obsługę nowoczesnego sprzętu biurowego,

 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach

Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą kontynuować naukę na studiach lub podjąć pracę we wszystkich typach zakładów gastronomicznych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Miejsca zatrudnienia absolwenta:

 • obiekty zbiorowego wyżywienia,

 • instytucje zajmujące się obrotem żywnością,

 • instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym,

 • organizacje ochrony konsumenta oraz w obiekty zbiorowego zakwaterowania i gospodarstwa domowe,

 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich i agroturystyczny

 

Zawód: technik organizacji turystyki

Przedmiot z rozszerzonym programem nauczania: język angielski.

W pięcioletnim cyklu kształcenia uczeń zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących( w tym dwóch języków obcych) oraz zawodowych

 • język obcy zawodowy,
 • geografia turystyczna,
 • marketing w turystyce,
 • informacja turystyczna,
 • ekonomia w turystyce,
 • podstawy psychologii,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy.

Efektem kształcenia będzie uzyskanie tytułu technika z zakresu dwóch kwalifikacji:

1) Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych,

2) Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.

W toku zajęć uczeń odbywa trzy czterotygodniowe praktyki zawodowe.

Po ukończeniu szkoły uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki na studiach lub też podjąć pracę w biurach podróży i wielu innych podmiotach turystycznych.

 

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Przedmiot z rozszerzonym programem nauczania: język angielski.

W pięcioletnim cyklu kształcenia uczeń zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących( w tym dwóch języków obcych) oraz zawodowych :

 • język obcy zawodowy,
 • technologia gastronomiczna,
 • zasady żywienia,
 • wyposażenie techniczne,
 • przedsiębiorstwo gastronomiczne,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • usługi gastronomiczne.

Efektem kształcenia będzie uzyskanie tytułu technika z zakresu dwóch kwalifikacji:

1) Sporządzanie potraw i napojów,

2) Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

W toku zajęć uczeń odbywa jedną czterotygodniową praktykę zawodową.

Absolwent potrafi:

 • obsługiwać maszyny i urządzenia oraz nadzorować ich eksploatację,
 • dokonywać odbioru jakościowego surowców i towarów,
 • nadzorować i organizować przebieg procesu produkcyjnego potraw i ich ekspedycję,
 • organizować i nadzorować obsługę konsumentów,
 • dbać, aby przygotowane w zakładach żywienia zbiorowego potrawy i posiłki były zgodne z przyjętymi normami dietetycznymi,
 • podejmować i prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • przygotować i organizować gastronomiczną obsługę imprez: bale, wesela, przyjęcia okolicznościowe w tym w warunkach nietypowych,
 • przygotować i organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie itp.,
 • prawidłowo obsługiwać klienta,
 • stosować zasady prawidłowego i zdrowego żywienia,
 • dobierać działania marketingowe do sprzedaży usług żywieniowych,
 • organizować pracę biurową i obsługę nowoczesnego sprzętu biurowego,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach

Po ukończeniu szkoły uczniowie mogą kontynuować naukę na studiach lub podjąć pracę we wszystkich typach zakładów gastronomicznych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Miejsca zatrudnienia absolwenta:

 • obiekty zbiorowego wyżywienia,
 • instytucje zajmujące się obrotem żywnością,
 • instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym,
 • organizacje ochrony konsumenta oraz w obiekty zbiorowego zakwaterowania i gospodarstwa domowe,
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich i agroturystyczny

 

Branżowa Szkoła I-go stopnia

Zawód: kucharz

W trzyletnim cyklu kształcenia szkoła przygotowuje do pracy w zakładach żywienia zbiorowego, restauracjach, kawiarniach, punktach gastronomicznych i do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

W procesie kształcenia uczeń poznaje zakres materiału teoretycznego i praktycznego z technologii i towaroznawstwa gastronomicznego, obsługi maszyn i urządzeń oraz podstaw żywienia.

Uczniowie praktyczną naukę zawodu odbywają z trzech nowoczesnych pracowniach gastronomicznych.

Efektem kształcenia będzie przygotowanie ucznia do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przechowywania żywności;
 • sporządzania potraw i napojów;
 • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów

Po ukończeniu szkoły będziesz umiał:

 • profesjonalnie dekorować potrawy
 • sporządzać potrawy i napoje
 • planować zakupy
 • planować i sporządzać karty menu
 • prowadzić działalność gastronomiczną
 • obliczać wartości energetyczną i odżywczą produktów
 • posługiwać się językami obcymi (angielskim)
 • współpracować w zespole

Ciekawa praca
Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu itp
Po nabyciu doświadczenia kucharz może pełnić funkcje kierownicze:
kierownika zakładu gastronomicznego lub produkcji.
Kucharz może prowadzić też samodzielną działalność gospodarczą.

 

Zawód: cukiernik

Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Program nauczania obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w szkole zasadniczej
 • przedmioty zawodowe: technologie produkcji cukierniczej, technika w produkcji cukierniczej, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
 • kształcenie zawodowe w 60% to kształcenie praktyczne.
 • w trakcie procesu kształcenia uczniowie są przygotowywani do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie cukiernik.

Jeśli pasjonuje Cię żywność słodka, pyszna i piękna – to zawód dla Ciebie!

Nauczysz się:

 • wypiekać smaczne i oryginalne torty, ciasta i ciasteczka;
 • tworzyć artystyczne dekoracje z czekolady, marcepana i karmelu;
 • łączyć nowoczesne technologie i trendy z tradycją.

Czekają na ciebie atrakcyjne miejsca pracy:

 • w zakładach cukierniczych i piekarsko-ciastkarskich;
 • w restauracjach, kawiarniach, hotelach – w działach deserowni;
 • w zakładach wytwarzających półprodukty cukiernicze.

Będziesz przygotowany również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.