ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

Terminarz Rekrutacji

TERMINARZ REKRUTACJI

w  ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH im. KEN w Sandomierzu

  • Od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.składanie podań w sekretariacie szkoły lub drogą mailową: zsgih@poczta.onet.pl

 

  • Od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r do godz. 15.00 dostarczanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

 

  • 21 lipca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

 

  • Od 22 lipca 2022 r do 29 lipca 2022 r.składanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeśli nie zostały złożone wcześniej.

 

  • Od 25 lipca kandydatów do technikum i szkoły branżowej kierujemy na

UWAGA! badania-prosimy o zgłoszenie się po skierowanie!!!

  • 1 sierpnia 2022 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

  • Od 2 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 2022 rdo godz. 15.00 możliwość złożenia podania wraz z dokumentami w postępowaniu uzupełniającym.

 

 

Skip to content